Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Schválený:
467/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2022
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
Změna: 85/2023 Sb.
Změna: 191/2023 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.
Stravné
 
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 34,40 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
 
§ 5
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
2. Vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
3. Vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
4. Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce