Nařízení Vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Schválený:
436/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2022
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:
 
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 860 Kč.
 
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 470 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
 
§ 3
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 3 130 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty