425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti

Schválený:
425/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. prosince 2022
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2, § 120d odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 činí 39 306 Kč.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty