167/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.

Schválený:
167/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 77 odst. 4 a § 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 263/2017 Sb.:
Čl.I
Příloha k vyhlášce č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb., zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 146/2015 Sb.
Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti
Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena takto:
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I
I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I   Km    I  Kč  I   Km    I  Kč  I   Km    I  Kč  I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I do 5     I  16,-  I větší než 230 I 231,-  I větší než 520 I 546,-  I
I        I     I až 240    I     I až 530    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 5  I  19,-  I větší než 240 I 245,-  I větší než 530 I 557,-  I
I až 10     I     I až 250    I     I až 540    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 10 I  28,-  I větší než 250 I 255,-  I větší než 540 I 568,-  I
I až 15     I     I až 260    I     I až 550    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 15 I  31,-  I větší než 260 I 265,-  I větší než 550 I 579,-  I
I až 20     I     I až 270    I     I až 560    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 20 I  36,-  I větší než 270 I 275,-  I větší než 560 I 591,-  I
I až 25     I     I až 280    I     I až 570    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 25 I  41,-  I větší než 280 I 282,-  I větší než 570 I 602,-  I
I až 30     I     I až 290    I     I až 580    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 30 I  47,-  I větší než 290 I 291,-  I větší než 580 I 613,-  I
I až 35     I     I až 300    I     I až 590    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 35 I  52,-  I větší než 300 I 302,-  I větší než 590 I 624,-  I
I až 40     I     I až310     I     I až 600    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 40 I  58,-  I větší než 310 I 313,-  I větší než 600 I 635,-  I
I až 45     I     I až 320    I     I až 610    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 45 I  63,-  I větší než 320 I 324,-  I větší než 610 I 646,-  I
I až 50     I     I až 330    I     I až 620    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 50 I  68,-  I větší než 330 I 335,-  I větší než 620 I 657,-  I
I až 55     I     I až 340    I     I až 630    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 55 I  73,-  I větší než 340 I 346,-  I větší než 630 I 668,-  I
I až 60     I     I až 350    I     I až 640    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 60 I  79,-  I větší než 350 I 357,-  I větší než 640 I 679,-  I
I až 70     I     I až 360    I     I až 650    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 70 I  85,-  I větší než 360 I 369,-  I větší než 650 I 690,-  I
I až 80     I     I až 370    I     I až 660    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 80 I  91,-  I větší než 370 I 380,-  I větší než 660 I 702,-  I
I až 90     I     I až 380    I     I až 670    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 90 I  99,-  I větší než 380 I 391,-  I větší než 670 I 713,-  I
I až 100    I     I až 390    I     I až 680    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 100 I 108,-  I větší než 390 I 402,-  I větší než 680 I 724,-  I
I až 110    I     I až 400    I     I až 690    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 110 I 119,-  I větší než 400 I 413,-  I větší než 690 I 735,-  I
I až 120    I     I až 410    I     I až 700    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 120 I 128,-  I větší než 410 I 424,-  I větší než 700 I 746,-  I
I až 130    I     I až 420    I     I až 710    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 130 I 135,-  I větší než 420 I 435,-  I větší než 710 I 757,-  I
I až 140    I     I až 430    I     I až 720    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 140 I 145,-  I větší než 430 I 446,-  I větší než 720 I 768,-  I
I až 150    I     I až 440    I     I až 730    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 150 I 152,-  I větší než 440 I 457,-  I větší než 730 I 779,-  I
I až 160    I     I až 450    I     I až 740    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 160 I 161,-  I větší než 450 I 468,-  I větší než 740 I 790,-  I
I až 170    I     I až 460    I     I až 750    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 170 I 170,-  I větší než 460 I 480,-  I větší než 750 I 801,-  I
I až 180    I     I až 470    I     I až 760    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 180 I 181,-  I větší než 470 I 491,-  I větší než 760 I 813,-  I
I až 190    I     I až 480    I     I až 770    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 190 I 190,-  I větší než 480 I 502,-  I větší než 770 I 824,-  I
I až 200    I     I až 490    I     I až 780    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 200 I 200,-  I větší než 490 I 513,-  I větší než 780 I 835,-  I
I až 210    I     I až 500    I     I až 790    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 210 I 213,-  I větší než 500 I 524,-  I větší než 790 I 846,-  I
I až 220    I     I až 510    I     I až 800    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 220 I 222,-  I větší než 510 I 535,-  I větší než 800 I 857,-  I
I až 230    I     I až 520    I     I až 810    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
                                         ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Související dokumenty