402/2002 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb. , kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.

Schválený:
402/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 6. srpna 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova "a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem" zrušují.
2. V § 1 a 2 se slova "č. 1" zrušují.
§ 3 se zrušuje.
3. Označení přílohy č. 1 zní: "Příloha k vyhlášce č. 298/2000 Sb.".
4. V příloze tabulce "1. Vinařská oblast pražská" se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:
+--------------+-------------+------------------------+------------------------ -+
|"12. Otmíče  |1. Otmíče  |1. Pod Otmíčskou horou |Hořovice 1-0, 1-1, 2-1".|
+--------------+-------------+------------------------+------------------------ -+
5. V příloze tabulce "4. Vinařská oblast žernosecká" se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|8. Malé Žernoseky     |1. Malé Žernoseky   |1. Na Dobraji     |Litoměřice 4-4, 5-4    |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
6. V příloze tabulce "6. Vinařská oblast čáslavská" u vinařské obce "5. Kutná Hora" v katastrálním území "1. Kutná Hora" ve sloupci "Název viniční trati" se bod 7 zrušuje.
7. V příloze tabulce "6. Vinařská oblast čáslavská" se na jejím konci doplňují další řádky, které znějí:
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|10. Konárovice       |1. Konárovice     |1. V hájku       |Kolín 2-7, 2-8, 3-8    |
|              |            |2. Zadní zájezd    |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
8. V příloze tabulce "7. Vinařská oblast brněnská" se na jejím konci doplňují další řádky, které znějí:
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|50. Rašovice        |1. Rašovice u Bučovic |1.Podsedky v zahrádkách|Bučovice 9-5        |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|              |            |2. Vinohrady krátké  |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|              |            |3. Vinohrady dlouhé  |              |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
9. V příloze tabulce "9. Vinařská oblast mikulovská" se u vinařské obce "30. Vranovice" doplňuje ve sloupci "Název viniční trati" bod 7, který zní: "7. Kopečky".
10. V příloze tabulce "10. Vinařská oblast mutěnická" u vinařské obce "1. Čejč" sloupec "Název viniční trati" zní:
"1. Brněnka
2. V Malých
3. Hrubé
4. Kopce".
11. V příloze tabulce "11. Vinařská oblast velkopavlovická" u vinařské obce "28. Velké Bílovice" ve sloupci "Název viniční trati" se bod 9 zrušuje.
12. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "5. Branišovice" se doplňuje ve sloupci "Název viniční trati" bod 4, který zní: "4. Našiměřická".
13. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "4. Božice" se na konci katastrálního území "1. Božice" doplňuje další řádek, který zní:
+----------------+-----------------+
|"4. Pustina   |Jaroslavice 0-0".|
+----------------+-----------------+
14. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "11. Dobšice" ve sloupci "Název viniční trati" se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.
15. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "52. Stošíkovice na Louce" ve sloupci "Název viniční trati" se bod 2 zrušuje.
16. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" se u vinařské obce "54. Suchohrdly" doplňuje ve sloupci "Název viniční trati" bod 3, který zní: "3. U Hájku".
17. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "56. Šanov" ve sloupci "Název viniční trati" se body 4 a 5 zrušují.
18. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" u vinařské obce "74. Znojmo" v katastrálním území "5. Znojmo-Louka" se ve sloupci "Název viniční trati" slova "Nad sklepy" nahrazují slovy "U sv. Urbana".
19. V příloze tabulce "12. Vinařská oblast znojemská" se na jejím konci doplňuje další řádek, který zní:
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
|77. Kojetice        |1. Kojetice na Moravě |1. Pod Sádkem     |Třebíč 20-1/5".      |
+---------------------------+-----------------------+-----------------------+-- -------------------------+
20. V příloze tabulce "14. Vinařská oblast kyjovská" se na konci vinařské obce "24. Věteřov" doplňuje další řádek, který zní:
"7. Veselí Kyjov 7-2".
21. V příloze tabulce "15. Vinařská oblast uherskohradišťská" se u vinařské obce "21. Tupesy" doplňuje ve sloupci "Název viniční trati" bod 7, který zní:
"7. Za Humny".
22. V příloze tabulce "15. Vinařská oblast uherskohradišťská" se na jejím konci doplňují další řádky, které zní:
"26. Horní Lapač 1. Horní Lapač 1. Meziříčko Horní Lapač 9-8/3 2. Hájek 3. Boří".
23. V příloze tabulce "16. Vinařská oblast Podluží" u vinařské obce "1. Břeclav" katastrálního území "2. Charvátská Nová Ves" se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.
24. V příloze tabulce "16. Vinařská oblast Podluží" se u vinařské obce "1. Břeclav" katastrálního území "3. Poštorná" doplňuje ve sloupci "Název viniční trati" bod 2, který zní: "2. Kolonie".
25. V příloze tabulce "16. Vinařská oblast Podluží" u vinařské obce "9. Moravská Nová Ves" sloupec "Název viniční trati" zní:
"1. Stará hora
2. Vinohrady
3. Kněžské".
26. Příloha č. 2 se zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Palas v. r.

Související dokumenty