503/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Schválený:
503/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:
Čl.I
Příloha k vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, se mění takto:
1. V části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice, se za slova "Mokrý Lom," vkládá slovo "Mydlovary,".
2. V části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc, se za slovo "Svésedlice," vkládá slovo "Těšetice,".
3. V části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina, se za slovo "Hrobčice," vkládá slovo "Ledvice,".
4. V části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice, se za slovo "Dlažkovice," vkládá slovo "Chotěšov,".
5. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, se za slova "Ovesná Lhota," vkládá slovo "Pavlov,".
6. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč, se za slovo "Smrk," vkládá slovo "Stařeč,".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministr:
Hamáček v. r.

Související dokumenty