410/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.

Schválený:
410/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:
Čl.I
Příloha k vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb., se mění takto:
1. V části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice, se za slovo "Heřmaň," vkládá slovo "Hlavatce,", za slovo "Srubec," se vkládají slova "Staré Hodějovice," a za slovo "Vrábče," se vkládá slovo "Vráto,".
2. V části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, se za slovo "Číměř," vkládá slovo "Člunek,".
3. V části Liberecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec, se za slova "Proseč pod Ještědem," vkládá slovo "Rynoltice,".
4. V části Pardubický kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice, se za slovo "Voleč," vkládá slovo "Živanice,".
5. V části Pardubický kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč, se za slovo "Litošice," vkládá slovo "Mokošín,".
6. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava, se za slovo "Zbinohy," vkládá slovo "Zhoř,".
7. V části Kraj Vysočina, Správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč, se za slova "Horní Heřmanice," vkládají slova "Horní Smrčné,".
8. V části Zlínský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín, se za slovo "Machová," vkládá slovo "Mysločovice,".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty