427/2022 Sb. o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

Schválený:
427/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2022
o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), (dále také "Seznam"), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 497/2021 Sb. ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).
Seznam vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Obsahuje kódy a názvy vybraných položek zemědělského a potravinářského zboží kapitol 01 až 22 kombinované nomenklatury a vybraného energetického zboží kapitol 27, 28, 29, 34, 38 a 44.
Aktualizace Seznamu je prováděna na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1998 ze dne 20. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Přehled změn v Seznamu je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění Seznamu je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusenevykazovani.
Předseda:
v z. Ing. Krumpová v. r.
1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu
 
Příl.
Tab. č. 1: Nově zavedené položky číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) s účinností od 1. 1. 2023
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  Kód položky  I              Název položky               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  08093020   I Ploché broskve (Prunus persica var. platycarpa) a ploché nektarinky I
I         I (Prunus persica var. platerina), čerstvé               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  08093030   I Nektarinky, čerstvé (kromě plochých nektarinek)           I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  08093080   I Broskve, čerstvé (kromě nektarinek a plochých broskví)        I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10061090   I Rýže v plevách (kromě té k setí, kulatozrnné, střednězrnné a     I
I         I dlouhozrnné)                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10062019   I Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže), předpařená (kromě     I
I         I kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10062099   I Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) (kromě kulatozrnné,    I
I         I střednězrnné, dlouhozrnné a předpařené)               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10063029   I Poloomletá rýže, předpařená (kromě kulatozrnné, střednězrnné a    I
I         I dlouhozrnné)                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10063049   I Poloomletá rýže (kromě kulatozrnné, střednězrnné, dlouhozrnné a   I
I         I předpařené)                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10063069   I Celoomletá rýže, předpařená, též leštěná nebo hlazená (kromě     I
I         I kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  10063099   I Celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená (kromě kulatozrnné,    I
I         I střednězrnné, dlouhozrnné a předpařené)               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  44013200   I Dřevěné brikety                           I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 2: Změněné položky číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) s účinností od 1. 1. 2023
I-----------------I----------------------------------I-----------------------------------I
I  Kód položky  I    Původní název položky   I     Nový název položky    I
I-----------------I----------------------------------I-----------------------------------I
I  04101010   I Hmyz, způsobilý k lidskému    I Hmyz, způsobilý k lidskému    I
I         I požívání, čerstvý, chlazený nebo I požívání, čerstvý, chlazený nebo I
I         I zmrazený             I zmrazený (kromě jedlých mouček a I
I         I                 I prášků)              I
I-----------------I----------------------------------I-----------------------------------I
I  20019010   I "Chutney" z manga, upravené nebo I Čatní z manga, upravené      I
I         I konzervované v octě nebo     I konzervované v octě nebo kyselině I
I         I kyselině octové         I octové              I
I-----------------I----------------------------------I-----------------------------------I
I  21039010   I Chutney z manga, tekuté     I Čatní z manga, tekuté       I
I-----------------I----------------------------------I-----------------------------------I
Tab. č. 3: Zrušené položky číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) s účinností od 1. 1. 2023
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  Kód položky  I              Název položky               I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  08093010   I Nektarinky, čerstvé                         I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I  08093090   I Broskve, čerstvé (kromě nektarinek)                 I
I-----------------I----------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty