447/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
447/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
Čl.I
Nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb., nařízení vlády č. 329/2022 Sb. a nařízení vlády č. 393/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se číslo "80" nahrazuje číslem "40" a číslo "30" se nahrazuje číslem "20".
2. V § 5 odst. 2 se slova "26. prosince 2022" nahrazují slovy "25. ledna 2023".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
Čl.II
V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 323/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 329/2022 Sb. a nařízení vlády č. 393/2022 Sb., se slova "26. prosince 2022" nahrazují slovy "25. ledna 2023".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády č. 329/2022 Sb.
Čl.III
V čl. III odst. 2 nařízení vlády č. 329/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 393/2022 Sb., se slova "26. prosince 2022" nahrazují slovy "25. ledna 2023".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády č. 393/2022 Sb.
Čl.IV
V čl. IV odst. 2 nařízení vlády č. 393/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů, se slova "26. prosince 2022" nahrazují slovy "25. ledna 2023".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 26. prosince 2022.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 25. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty