MF03/2022 Informace k prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny

Schválený:
MF03/2022
Informace
k prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny
Ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů umožňuje, aby si poplatník daně z příjmů, za splnění zákonem stanovených podmínek, snížil základ daně z příjmů o hodnotu bezúplatného plnění (dále též "daru"). Poskytnuté dary poskytovatel prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum poskytnutí daru. Dary poskytnuté na vybrané zveřejněné účty lze prokázat i jiným způsobem, než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru.
Aktuálně se v roce 2022 jedná o dary poskytnuté na účet:
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Na základě zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace bude možné uplatnit pro snížení základu daně dary na podporu obranného úsilí Ukrajiny.
Dar poskytnutý na
zveřejněný účet č. 304452700/0300 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
lze prokázat výpisem z účtu, případně ústřižkem složenky. Na webových stránkách: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/sbirka-na-podporu-ukrajinske-armady, resp. https://supportukraine.cz, lze nalézt informace o příjemci daru a účelu daru.
Seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny je uveden v příloze*.
*) Seznam účtů vychází z údajů zveřejněných k 27. 12. 2022.
 
Příloha
Seznam sbírek z rejstříku veřejných sbírek, které byly zřízeny za účelem humanitární pomoci osobám postiženým válkou na UA nebo válkami obecně.
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Seznam sbírek z rejstříku veřejných sbírek, které byly zřízeny za účelem humanitární pomoci osobám I
I postiženým válkou na UA nebo válkami obecně                             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Kdo sbírku pořádá I IČ    I Číslo účtu      I Trvání   I Název sbírky (stručný účel)   I
I          I     I           I sbírky   I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I 2NP production s. I 06014054 I 8299430035/2700   I Od     I Pomoc uprchlíkům před válkou na I
I r. o.       I     I           I 31.3.2022 I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I 3H INVEST Éta,  I 05945348 I 123-6512620227/0100 I Od     I Získávání finančních prostředků I
I s.r.o.      I     I           I 7.4.2022  I na pomoc lidem z Ukrajiny, kteří I
I          I     I           I Do     I utíkají před válkou, .      I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Akademie     I 60461446 I 2130247/0100     I Od     I Napodporu životních situací i  I
I výtvarných umění I     I           I 28.5.2022 I tvůrčích podmínek pro umělce a  I
I v Praze      I     I           I      I umělkyně, kteří uprchli .    I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Arcidiecézní   I 43962726 I 4030207/0100     I Od     I Humanitární a rozvojová pomoc  I
I charita Olomouc  I     I           I 12.5.2015 I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Artmeetpoint z.  I 08211078 I 6043530359/0800   I Od     I Financování vyklizení, drobných I
I s.        I     I           I 27.3.2022 I stavebních oprav pro žey a děti, I
I          I     I           I Do     I které uprchly z Ukrajiny.    I
I          I     I           I 1.3.2023  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Asociace     I 22734031 I 2702178734/2010   I Od     I Na podporu ukrajinských obyvatel I
I "Evrosen-     I     I           I 25.4.2022 I zasažených válkou.        I
I Baiterek", z.s.  I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I ASOCIACE OBECNĚ  I 01889117 I 2300512605/2010   I Od     I Na úhradu školních obědů a    I
I PROSPĚŠNÝCH    I     I           I 1.4.2022  I zájmových kroužků ukrajinských  I
I SLUŽEB, o.p.s.  I     I           I      I dětí.              I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I BAT EL fond,   I 09995439 I 20001-6194371359/08- I Od     I Pomoc důchodcům z postižené   I
I nadační fond   I     I 00          I 20.9.2022 I oblasti Ukrajiny.        I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I BELANTO trade   I 02703432 I 304702394/0300    I Od     I Na poskytování humanitární    I
I s.r.o.      I     I           I 12.3.2022 I pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I BELANTO trade   I 02703432 I 304702167/0300    I Od     I Na poskytování humanitární    I
I s.r.o.      I     I           I 12.3.2022 I pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I BELANTO trade   I 02703432 I 304702335/0300    I Od     I Na poskytování humanitární    I
I s.r.o.      I     I           I 12.3.2022 I pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Berkat, o.s.   I 22864148 I 544999/5500     I Od     I Na poskytování humanitární    I
I          I     I           I 2.12.2022 I pomoci na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Best help s.r.o. I 14405423 I 246606643/0600    I Od     I Pomoc válečným uprchlíkům z   I
I          I     I           I 10.6.2022 I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I CENTRA a.s.    I 18628966 I 217804173/0300    I Od     I Na poskytnutí konkrétní hmotné  I
I          I     I           I 5.4.2022  I pomoci ukrajinským uprchlíkům.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Cizinec neni   I 08983305 I 2702156279/2010   I Od     I Na pomoc opuštěným domácím    I
I otrok z.s.    I     I           I 9.4.2022  I zvířatům a zničeným zvířecím   I
I          I     I           I Do     I útulkům v důsledku války na   I
I          I     I           I 7.12.2022 I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I CS Solutions   I 28321812 I 6619442002/5500   I Od     I Na zajištění výcviku pro     I
I Group s.r.o.   I     I           I 3.3.2022  I ukrajinské občany žijící v ČR.  I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.8.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Český červený   I 00426547 I 333999/2700     I Od     I Na základní humanitární aktivity I
I kříž       I     I           I 17.3.2015 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Český červený   I 00426547 I 2700333999/0300   I     Od     I Na základní humanitární aktivity I
I kříž       I     I           I 17.3.2015 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Český výbor ICOM, I 02481553 I 123-7121270287/0100 I Od     I Na pomoc kulturním institucím na I
I z. s.       I     I           I 11.5.2022 I Ukrajině             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Český výbor pro  I 15888177 I 11771177/0300    I Od     I Pomoc v krizových situacích -  I
I UNICEF      I     I           I 27.10.2013 I celosvětový programy UNICEF.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Český výbor pro  I 15888177 I 36073607/0300    I Od     I Pomoc v krizových situacích -  I
I UNICEF      I     I           I 27.10.2013 I celosvětový programy UNICEF.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 93209320/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 51945194/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 54333345/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 713271329/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 956595651/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 72027202/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 92329232/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 72377237/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 34561156/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Člověk v tísni,  I 25755277 I 99668800/0300    I Od     I Přímá pomoc obětem mimořádných  I
I o.p.s.      I     I           I 1.10.2012 I událostí.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Dětem Ukrajiny,  I 17394538 I 6203118399/0800   I Od     I Na financování projektu     I
I z.s.       I     I           I 1.9.2022  I ukrajinských jednotřídek a    I
I          I     I           I      I vzdělávacích skupin.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Diakonie Církve  I 45250855 I 2301173860/2010   I Od     I Humanitární pomoc.        I
I bratrské     I     I           I 4.5.2017  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Domov pro osoby  I 70873046 I 2001270108/6000   I Od     I Na pomoc při zajištění potřeb  I
I se zdravotním   I     I           I 29.4.2022 I ukrajinským uprchlíkům.     I
I postižením    I     I           I      I                 I
I Sulická      I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Druhá šance    I 14173999 I 2802112732/2010   I Od     I Za účelem podpory uprchlíků z  I
I dětem, z.s.    I     I           I 9.3.2022  I Ukrajiny v České republice.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I DSO Broumovsko  I 67438539 I 123-6513290207/0100 I Od     I Pomoc osobám prchajícím před   I
I          I     I           I 26.3.2022 I válkou z Ukrajiny.        I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I eMKa ART     I 13964852 I 2402151601/2010   I Od     I Na pomoc obyvatelům Ukrajiny   I
I Production s. r. I     I           I 25.3.2022 I migrujícím do ČR.        I
I o.        I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Go Study group  I 03974987 I 2170257/0100     I Od     I Pomoc studentům z Ukrajiny.   I
I jazyková škola s I     I           I 4.6.2022  I                 I
I právem státní   I     I           I      I                 I
I jazykové zkoušky I     I           I      I                 I
I s.r.o.      I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I HELP UKRAINE CZ  I 14328801 I 305731322/0300    I Od     I K obnově území postižených    I
I TODAY z.s.    I     I           I 15.5.2022 I válkou na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I HelpMi z.s.    I 07942028 I 6043290359/0800   I Od     I Na zajištění životních potřeb a I
I          I     I           I 13.3.2022 I na integraci lidem zasaženým   I
I          I     I           I      I válkou na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Horovize, z.s.  I 08992878 I 3140380002/5500   I Od     I Finanční pomoc uprchlíkům z   I
I          I     I           I 11.4.2022 I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 9.4.2023  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I HWPL ČR, z. s.  I 11909064 I 2302134206/2010   I Od     I Na humanitární pomoc na     I
I          I     I           I 12.4.2022 I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Charita Třeboň  I 26520991 I 6160914319/0800   I Od     I Zajištění a poskytnutí pomoci a I
I          I     I           I 16.3.2022 I podpory lidem z Ukrajiny.    I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Institut     I 26549867 I 9632952/0800     I Od     I Získání peněžitých příspěvků na I
I dokumentárního  I     I           I 4.5.2022  I podporu válkou zasažených    I
I filmu       I     I           I Do     I obyvatel Ukrajiny.        I
I          I     I           I 31.3.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Janáčkova     I 62156462 I 123-5466850237/0100 I Od     I Na podporu studia stávajících  I
I akademie     I     I           I 18.4.2022 I studentů z Ukrajiny a studentů, I
I múzických umění  I     I           I Do     I kteří uprchli z Ukrajiny.    I
I          I     I           I 30.6.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
    I Jihoměstská    I 28199081 I 6148117309/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům před válkou na I
I majetková a.s.  I     I           I 26.4.2022 I Ukrajině             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I JUHA s.r.o.    I 09314113 I 123-6362840207/0100 I Od     I Shromáždění finančních      I
I          I     I           I 8.3.2022  I prostředků na pomoc Ukrajině.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Kalyna -     I 17150272 I 7001700/0300     I Od     I Na provoz komunitního centra,  I
I Komunitní     I     I           I 16.9.2022 I navazujícího na humanitární   I
I uprchlické    I     I           I      I pomoc pro ukrajinské uprchlíky. I
I centrum, z. s.  I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Kavka z.s.    I 01264061 I 6226156339/0800   I Od     I Na pomoc pro Ukrajinu.      I
I          I     I           I 12.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Kvalifikační a  I 00240117 I 123-6447350207/0100 I Od     I Humanitární pomoc uprchlíkům z  I
I personální    I     I           I 15.3.2022 I Ukrajiny.            I
I agentura, o. p.  I     I           I      I                 I
I s.        I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Kvalifikační a  I 00240117 I 2002135485/2010   I Od     I Humanitární pomoc v souvislosti I
I personální    I     I           I 10.3.2022 I s ozbrojeným konfliktem na    I
I agentura, o. p.  I     I           I      I Ukrajině.            I
I s.        I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Leader Projects  I 14293498 I 6143615309/0800   I Od     I POMOC UKRAJINĚ.         I
I z.ú.       I     I           I 15.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Liberecký kraj  I 70891508 I 777240222/0100    I Od     I Na poskytnutí přímé pomoci    I
I          I     I           I 23.3.2022 I jednotlivcům, rodinám -     I
I          I     I           I      I uprchlíkům z Ukrajiny.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I MaD - Trading,  I 47680784 I 2802131685/2010   I Od     I Humanitární pomoc ukrajinským  I
I spol. s r.o.   I     I           I 4.3.2022  I uprchlíkům na území České    I
I          I     I           I      I republiky.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I MAS Krajina    I 26663503 I 2502135940/2010   I Od     I Humanitární pomoc Ukrajina.   I
I srdce, z.s.    I     I           I 15.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 3.9.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Borovany  I 00244686 I 11227788/0300    I Od     I Pomoc lidem prchajícím před   I
I          I     I           I 15.3.2022 I válkou na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Bruntál   I 00295892 I 304550319/0300    I Od     I Humanitární nebo charitativní  I
I          I     I           I 2.3.2022  I pomoc ukrajinským uprchlíkům na I
I          I     I           I      I území České republiky.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Brušperk  I 00296538 I 304783331/0300    I Od     I Humanitární pomoc pro uprchlíky I
I          I     I           I 16.3.2022 I na území ČR.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Černošice  I 00241121 I 60038-388063349/0800 I Od     I Zlepšení kvality života obyvatel I
I          I     I           I 10.12.2022 I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Český Brod I 00235334 I 1155895210297/0100  I Od     I Obětem války na Ukrajině     I
I          I     I           I 1.4.2022  I ubytovaným ve spádovém území ORP I
I          I     I           I      I Český Brod.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Český    I 00245836 I 123-6380550297/0100 I Od     I Pomoc lidem prchajícím před   I
I Krumlov      I     I           I 10.3.2022 I válkou na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Český Těšín I 00297437 I 2290267/0100     I Od     I Pomoc občanům Ukrajiny.     I
I          I     I           I 28.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Dobřany   I 00256552 I 6629464002/5500   I Od     I Podpora občanů Ukrajinské    I
I          I     I           I 3.3.2022  I republiky.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Dobříš   I 00242098 I 60185-521732389/0800 I Od     I Veřejná sbírka na podporu    I
I          I     I           I 3.3.2022  I Ukrajiny - zajištění potřeb   I
I          I     I           I      I příchozích válečných uprchlíků z I
I          I     I           I      I Ukrajiny do Dobříše.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Dvůr    I 00277819 I 35-9217880257/0100  I Od     I Podpora ukrajinských uprchlíků  I
I Králové nad Labem I     I           I 25.3.2022 I přicházejících na území ORP Dvůr I
I          I     I           I      I Králové.             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Hluboká nad I 00244899 I 123-6385310217/0100 I Od     I Pomoc obětem válečného konfliktu I
I Vltavou      I     I           I 3.3.2022  I na Ukrajině.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Holešov   I 00287172 I 123-6486780277/0100 I Od     I Na pomoc Ukrajincům v ČR.    I
I          I     I           I 24.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Hostivice  I 00241237 I 20036-388030379/0800 I Od     I Pro uprchlíky z Ukrajiny v    I
I          I     I           I 6.4.2022  I Hostivici.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Chlumec nad I 00268861 I 30536918/0300    I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I Cidlinou     I     I           I 19.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Ivančice  I 00281859 I 123-6389610217/0100 I Od     I Shromáždění finančních      I
I          I     I           I 3.3.2022  I prostředků na pomoc Ukrajině.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Jemnice   I 00289531 I 304993398/0300    I Od     I Humanitární pomoc Ukrajině.   I
I          I     I           I 19.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Jesenice  I 00243825 I 304852608/0300    I Od     I Humanitární pomoc Ukrajině.   I
I          I     I           I 18.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Jílové u  I 00241326 I 2280237/0100         I Od     I Humanitární pomoc ukrajinským  I
I Prahy       I     I           I 3.3.2022  I občanům.             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Jindřichův I 00246875 I 6286486399/0800   I Od     I Pomoc lidem prchajícím před   I
I Hradec      I     I           I 25.3.2022 I válkou na Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Jirkov   I 00261904 I 123-6440160267/0100 I Od     I Sbírka pro Ukrajinu.       I
I          I     I           I 11.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Kamenický  I 00260622 I 6148606399/0800   I Od     I K úhradě potřeb válečných    I
I Šenov       I     I           I 1.4.2022  I uprchlíků - občanů Ukrajiny.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Klecany   I 00240290 I 123-5438060297/0100 I Od     I Pomoc válečným uprchlíkům z   I
I          I     I           I 3.3.2022  I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Krnov    I 00296139 I 123-6331260277/0100 I Od     I Pomoc partnerskému městu     I
I          I     I           I 2.3.2022  I Nadvirna na Ukrajině.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Kuřim    I 00281964 I 27-8683960217/0100  I Od     I Na úhradu přímých nákladů    I
I          I     I           I 2.3.2022  I spojených s pobytem uprchlíků z I
I          I     I           I Do     I Ukrajiny v Kuřimi        I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Lišov    I 00245178 I 246256006/0600    I Od     I Poskytnutí nezbytné pomoci    I
I          I     I           I 18.3.2022 I ukrajinským uprchlíkům na území I
I          I     I           I Do     I města Lišov.           I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Litvínov  I 00266027 I 123-5455840287/0100 I Od     I Litvínov pomáhá Ukrajině.    I
I          I     I           I 16.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Mníšek pod I 00242748 I 60038-388055345/0800 I Od     I Sbírka pro Ukrajinu.       I
I Brdy       I     I           I 9.3.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Moravský  I 00296244 I 844-1847891309/0800 I Od     I Humanitární pomoc obyvatelům   I
I Beroun      I     I           I 9.3.2022  I partnerského ukrajinského města I
I          I     I           I Do     I Ostroh.             I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město       I 00287504 I 280656505/0300    I Od     I Pro ukrajinské rodiny ubytované I
I Morkovice-Slížany I     I           I 10.3.2022 I ve městě Morkovice-Slížany.   I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.3.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Náchod   I 00272868 I 304632808/0300    I Od     I Pomoc Ukrajině zasažené válečným I
I          I     I           I 4.3.2022  I konfliktem.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Nová    I 00247146 I 6286386339/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I Včelnice     I     I           I 1.4.2022  I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Nové Hrady I 00245267 I 123-6970070277/0100 I Od     I Zajištění základních životních  I
I          I     I           I 12.4.2022 I potřeb pro ukrajinské uprchlíky. I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Nový Jičín I 00298212 I 30777777/2010    I Od     I Na finanční krytí výdajů     I
I          I     I           I 11.3.2022 I spojených s pobytem ukrajinských I
I          I     I           I      I občanů na území města Nový    I
I          I     I           I      I Jičín.              I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Odry    I 00298221 I 6147628369/0800   I Od     I Pro ubytování ukrajinských    I
I          I     I           I 25.3.2022 I uprchlíků.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Ostrov   I 00254843 I 123-5469210227/0100 I Od     I Sbírka na materiální pomoc    I
I          I     I           I 6.4.2022  I uprchlíkům z Ukrajiny      I
I          I     I           I      I pobývajících na území města   I
I          I     I           I      I Ostrova.             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Pacov    I 00248789 I 6146470379/0800   I Od     I Pomoc občanům z Ukrajiny     I
I          I     I           I 11.3.2022 I postiženým ozbrojeným      I
I          I     I           I      I konfliktem, kteří našli dočasný I
I          I     I           I      I domov v Pacově.         I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Pelhřimov  I 00248801 I 6145288399/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům postiženým   I
I          I     I           I 4.3.2022  I ozbrojeným konfliktem.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Plasy    I 00258245 I 6145802319/0800   I Od     I Úhrada nákladů spojených s    I
I          I     I           I 9.3.2022  I pobytem uprchlíků z Ukrajiny na I
I          I     I           I      I území okresu Plzeň-sever a České I
I          I     I           I      I republiky.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Poděbrady  I 00239640 I 123-730020257/0100  I Od     I Získání finančních prostředků  I
I          I     I           I 1.3.2022  I pro pomoc Ukrajině.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Raspenava  I 00263141 I 50032-984937399/0800 I Od     I K úhradě potřeb válečných    I
I          I     I           I 16.3.2022 I uprchlíků - občanů Ukrajiny.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Rokytnice v I 00275301 I 6145811389/0800   I Od     I Sbírka na pomoc uprchlíkům z   I
I Orlických horách I     I           I 19.3.2022 I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Roztoky   I 00241610 I 6148296319/0800   I Od     I Poskytnutí potravin, stravování, I
I          I     I           I 30.3.2022 I léků uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
    I Město Rožmberk  I 00246115 I 305129024/0300    I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I nad Vltavou    I     I           I 21.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 20.3.2025 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Rožmitál  I 00243221 I 305283101/0300    I Od     I Pro občany Ukrajiny ubytované v I
I pod Třemšínem   I     I           I 15.4.2022 I katastru obce Rožmitál pod    I
I          I     I           I      I Třemšínem.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Rožnov pod I 00304271 I 305431717/0300    I Od     I Zajištění základních životních  I
I Radhoštěm     I     I           I 24.3.2022 I potřeb uprchlíků z Ukrajiny na  I
I          I     I           I      I území OPR Rožnov pod Radhoštěm. I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Skuteč   I 00270903 I 123-6784010297/0100 I Od     I K zajištění základních životních I
I          I     I           I 26.3.2022 I potřeb ukrajinských uprchlíků.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Slatiňany  I 00270920 I 6147613319/0800   I Od     I Na náhradu nákladů spojených s  I
I          I     I           I 19.3.2022 I ubytováním běženců z Ukrajiny na I
I          I     I           I      I území města Slatiňany.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I MĚSTO TEPLICE NAD I 00273139 I 123-5454880287/0100 I Od     I Za účelem pomoci uprchlíkům z  I
I METUJÍ      I     I           I 15.3.2022 I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Týnec nad  I 00232904 I 6286286389/0800   I Od     I Na podporu ukrajinských občanů. I
I Sázovou      I     I           I 21.3.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Úvaly    I 00240931 I 123-6388350257/0100 I Od     I Pomoc Ukrajině          I
I          I     I           I 6.5.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Valašské  I 00304387 I 123-5461790247/0100 I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny   I
I Meziříčí     I     I           I 25.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Vejprty   I 00262170 I 123-6348390297/0100 I Od     I Na realizaci humanitární pomoci I
I          I     I           I 4.3.2022  I ukrajinským občanům.       I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Město Zlaté Hory I 00296481 I 6146053399/0800   I Od     I Uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným I
I          I     I           I 9.3.2022  I na území města Zlatých Hor.   I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 28.2.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00241598 I 6145130399/0800   I Od     I Finanční podpora uprchlíků z   I
I Praha 16     I     I           I 8.3.2022  I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00240192 I 3830237/0100     I Od     I Na pomoc ukrajinským uprchlíkům I
I Praha 20     I     I           I 25.4.2022 I na území městské části Praha 20 I
I          I     I           I      I - Horní Počernice.        I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00063517 I 6147517319/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I Praha 3      I     I           I 1.4.2022  I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.3.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00063631 I 30189-2000857329/08- I Od     I A pomoc dětem prchajícím z    I
I Praha 5      I     I 00          I 1.4.2022  I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00240044 I 6146064389/0800   I Od     I Pomoci uprchlíkům před válkou na I
I Praha-Běchovice  I     I           I 9.3.2022  I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00231231 I 6147502379/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I Praha-Suchdol   I     I           I 22.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 15.3.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městská část   I 00240982 I 304721157/0300    I Od     I Zmírnění následků ozbrojeného  I
I Praha-Vinoř    I     I           I 9.3.2022  I konfliktu na Ukrajině.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městys Frymburk  I 00245861 I 123-6463290267/0100 I Od     I Zajištění základních životních  I
I          I     I           I 15.3.2022 I potřeb občanům Ukrajiny.     I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 23.11.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městys Havlíčkova I 00267431 I 6147677339/0800   I Od     I Na pomoc ukrajinským uprchlíkům, I
I Borová      I     I           I 1.4.2022  I kteří budou bydlet v Havlíčkově I
I          I     I           I Do     I Borové.             I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Městys Všetaty  I 00237329 I 6147056399/0800   I Od     I Pomoc ukrajinským občanům    I
I          I     I           I 1.4.2022  I ubytovaným v katastru městyse  I
I          I     I           I      I Všetaty.             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Mezinárodní    I 17091977 I 8833993322/2010   I Od     I Poskytnutí humanitární pomoci  I
I nadační fond   I     I           I 28.6.2022 I občanům a ostatním obyvatelům  I
I Leleka      I     I           I      I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Místní akční   I 27511227 I 380381385/0600    I Od     I Shromáždění finančních      I
I skupina      I     I           I 10.3.2022 I prostředků na zdravotnické    I
I Království -   I     I           I      I potřeby a ochranné pomůcky pro  I
I Jestřebí hory,  I     I           I      I Ukrajinu.            I
I o.p.s.      I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Místní akční   I 27023818 I 6148221309/0800   I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.   I
I skupina Opavsko  I     I           I 4.4.2022  I                 I
I z.s.       I     I               I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Místní akční   I 26075679 I 6286494399/0800   I Od     I Nákup zdravotnického materiálu a I
I skupina Třeboňsko I     I           I 9.4.2022  I případně dalších potřeb v    I
I o.p.s.      I     I           I      I souvislosti s děním na Ukrajině. I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadace ADRA    I 45251118 I 57333375/0300    I Od     I Pomoc jednotlivcům, rodinám nebo I
I          I     I           I 1.10.2013 I skupinám v tíživé živ. Sit.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadace Špuntíci  I 14099578 I 2002131636/2010   I Od     I Na humanitární pomoc pro     I
I          I     I           I 4.3.2022  I ukrajinské občany zasažené    I
I          I     I           I      I válečným konfliktem       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadační fond   I 07013663 I 123-7605090207/0100 I Od     I Pomoc potřebná v důsledku války I
I BigMat CZ     I     I           I 1.8.2022  I na Ukrajině.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadační fond CE  I 04587316 I 7041892/0800     I Od     I Podpora konkrétních umělců na  I
I          I     I           I 5.4.2022  I Ukrajině.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadační fond Děti I 14310287 I 2402137906/2010   I Od     I Na financování projektu     I
I Ukrajiny     I     I           I 26.5.2022 I ukrajinských jednotřídek.    I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadační fond   I 25700014 I 250250299/0300    I Od     I Na podporu zmírnění následků   I
I Homolka      I     I           I 16.3.2022 I ozbrojeného konfliktu na     I
I          I     I           I      I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nadační fond na  I 04362420 I 2112051688/2700   I Od     I Pomoc dětěm postiženým válkou na I
I pomoc Ukrajincům I     I           I 26.11.2015 I Ukrajině             I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 20.8.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nemocnice Český  I 26095149 I 1012011887/5500   I Od     I Pomoc uprchlíkům - občanům    I
I Krumlov, a.s.   I     I           I 5.3.2022  I Ukrajiny postiženým válkou.   I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.11.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nemocnice s    I 00844896 I 86-6101850247/0100  I Od     I Poskytnutí materiální pomoci   I
I poliklinikou   I     I           I 1.3.2022  I Ukrajině zasažené válečným    I
I Havířov,     I     I           I      I konfliktem.           I
I příspěvková    I     I           I      I                 I
I organizace    I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nemocnice ve   I 00534188 I 245809238/0600    I Od     I Humanitární léková, materiálová I
I Frýdku-Místku,  I     I           I 1.3.2022  I a finanční pomoc Ukrajině a   I
I příspěvková    I     I           I Do     I jejím občanům.          I
I organizace    I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Nemocnice Žatec, I 25026259 I 123-5434870217/0100 I Od     I Pro obyvatelstvo postižené    I
I o.p.s.      I     I           I 4.3.2022  I válečným konfliktem.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Bělotín   I 00301019 I 6145516339/0800   I Od     I Finanční pomoc válkou zasažené  I
I          I     I           I 10.3.2022 I Ukrajině.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Bernartice  I 00302325 I 123-6777720207/0100 I Od     I Na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny  I
I          I     I           I 25.3.2022 I ubytovaných na území obce    I
I          I     I           I      I Bernartice.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Branka u   I 47812303 I 60038-1846405399/08- I Od     I Na pomoc ukrajinským uprchlíkům. I
I Opavy       I     I 00          I 8.3.2022  I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Dobřichovice I 00241181 I 50032-388029319/0800 I Od     I Pomoc občanům Ukrajiny.     I
I          I     I           I 2.3.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Dolní    I 00241202 I 3052932748/0300   I Od     I Podpora uprchlíků z Ukrajiny v  I
I Břežany      I     I           I 30.3.2022 I katastru Dolních Břežan.     I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Dolní Roveň I 00273503 I 6148370339/0800   I Od     I Na podporu ubytováných uprchlíků I
I          I     I           I 1.4.2022  I z Ukrajiny.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Dolní    I 00635570 I 030031-1842347339/0- I Od     I Na podporu ukrajinských běženců. I
I Životice     I     I 800         I 1.4.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Hladké    I 00848468 I 6145298319/0800   I Od     I Humanitární pomoc uprchlíkům z  I
I Životice     I     I           I 2.3.2022  I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Jenštejn   I 00240249 I 123-6403600227/0100 I Od     I Humanitární pomoc lidem     I
I          I     I           I 4.3.2022  I postiženým válečným konfliktem. I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Kytlice   I 00261483 I 123-6518680247/0100 I Od     I Na realizaci humanitární pomoci I
I          I     I           I 18.3.2022 I ukrajinským občanům.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Libiš    I 00662241 I 123-6847960207/0100 I Od     I Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,   I
I          I     I           I 2.4.2022  I kteří jsou ubytováni v k. Ú.   I
I          I     I           I Do     I Libiš.              I
I          I     I           I 31.8.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Loučovice  I 00245984 I 123-6434670287/0100 I Od     I Zajištění finančních prostředků I
I          I     I           I 10.3.2022 I pro uprchlíky - občany Ukrajiny. I
I          I     I           I Do     I                     I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Náklo    I 00299251 I 6145806379/0800   I Od     I Pro pomoc válkou zasaženým    I
I          I     I           I 7.3.2022  I obyvatelům Ukrajiny.       I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Nový Malín  I 00303089 I 123-6400650237/0100 I Od     I Pomoc vysídleným osobám z    I
I          I     I           I 14.3.2022 I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Proseč pod  I 00671941 I 123-6457590247/0100 I Od     I K úhradě potřeb válečných    I
I Ještědem     I     I           I 17.3.2022 I uprchlíků - občanů Ukrajiny.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Ralsko    I 00831514 I 123-6855820247/0100 I Od     I S pomocí pro osoby postižené   I
I          I     I           I 1.4.2022  I válkou.             I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Skalice u  I 00673455 I 6145411369/0800   I Od     I Na ubytování, energie, na    I
I České Lípy    I     I           I 5.3.2022  I pořízení základních životních  I
I          I     I           I      I potřeb osob postižených válkou  I
I          I     I           I      I na Ukrajině.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Tečovice   I 00568741 I 6225498329/0800   I Od     I Pomoc ukrajinským běžencům na  I
I          I     I           I 13.3.2022 I území ČR.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Trnová    I 00640701 I 123-6335790267/0100 I Od     I Humanitární nebo zdravotnická  I
I          I     I           I 8.3.2022  I pomoc Ukrajině.         I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Únětice   I 00241792 I 51-2023010227/0100  I Od     I A všechny obyvatele obce     I
I          I     I           I 1.4.2022  I Únětice, kteří jsou válečným   I
I          I     I           I      I konfliktem ohroženi hmotnou   I
I          I     I           I      I nouzí.              I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Vidov    I 00581917 I 123-6812870287/0100 I Od     I Zajištění finančních prostředků I
I          I     I           I 12.4.2022 I pro uprchlíky.          I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Vysoké    I 00274607 I 6146847359/0800   I Od     I Podpora válečných uprchlíků z  I
I Chvojno      I     I           I 30.3.2022 I Ukrajiny.            I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Zašová    I 00304476 I 123-5460390217/0100 I Od     I Pomoc ukrajinským uprchlíkům v  I
I          I     I           I 19.3.2022 I Zašové.             I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Obec Zlonín    I 00241067 I 123-6354230257/0100 I Od     I Pomoc ubytovaným rodinám z    I
I          I     I           I 2.4.2022  I Ukrajiny v obci Zlonín.     I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Oblastní charita I 48623814 I 184567/0300     I Od     I Shromažďování finančních     I
I Červený Kostelec I     I           I 12.3.2022 I prostředků na pomoc Ukrajině.  I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Oblastní charita I 49543547 I 50016-441888359/0800 I Od     I Lidem postiženým válečným    I
I Kutná Hora    I     I           I 8.3.2022  I konfliktem.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Oblastní charita I 43852564 I 193699144/0300    I Od     I Pomoc a podpora uprchlíkům v   I
I Písek       I     I           I 5.3.2022  I souvislosti s válkou na Ukrajině I
I          I     I           I      I v okrese Písek.         I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I OLiVy z. s.    I 22682180 I 2002164788/2010   I Od     I Na vybudování a chod nové části I
I          I     I           I 5.4.2022  I Rodinného centra Olivy      I
I          I     I           I      I vznikajícího v přímé reakci na  I
I          I     I           I      I válečnou krizi na Ukrajině.   I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Ostravská     I 61988987 I 304566716/0300    I Od     I Financování životních nákladů  I
I univerzita    I     I           I 2.3.2022  I ukrajinských studentů na     I
I          I     I           I      I Ostravské univerzitě.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I PEARS HEALTH   I 25784684 I 6650060002/5500   I Od     I A humanitární pomoc lidem    I
I CYBER, s.r.o.   I     I           I 5.4.2022  I zasaženým válkou na Ukrajině.  I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Pohořelice, město I 00283509 I 5739722389/0800   I Od     I Pomoc pro ukrajinské uprchlíky. I
I          I     I           I 17.3.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.9.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I POST BELLUM, z.ú. I 26548526 I 123-6318620207/0100 I Od     I Pomoc postiženým jednotlivcům a I
I          I     I           I 5.3.2022  I neziskovým organizacím na území I
I          I     I           I      I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Pražský Majdan,  I 03771253 I 2100839777/2010   I Od     I Pomoc postiženým válkou na    I
I z.s.       I     I           I 1.9.2015  I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I PRO-BONO     I 14280477 I 2402140582/2010   I Od     I Zmírnění následků ozbrojeného  I
I IUSTITIAE, z.ú.  I     I           I 31.3.2022 I konfliktu na Ukrajině.      I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Regionální    I 04426959 I 6107348389/0800   I Od     I Podpora Ukrajiny a pomoc     I
I ukrajinský spolek I     I           I 25.6.2022 I Ukrajincům v době války.     I
I ve Východních   I     I           I      I                 I
I Čechách      I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Římskokatolická  I 65264932 I 6240999359/0800   I Od     I A rekonstrukci, zařízení a    I
I farnost      I     I           I 27.4.2022 I vybavení budovy místní fary pro I
I Přísnotice    I         I           I      I uprchlíky z Ukrajiny.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Římskokatolická  I 26521270 I 2902153646/2010   I Od     I Na zmírnění následků ozbrojeného I
I farnost u kostela I     I           I 25.3.2022 I konfliktu na Ukrajině.      I
I Panny Marie    I     I           I Do     I                 I
I Pomocnice v Brně I     I           I 20.3.2025 I                 I
I - Žabovřeskách  I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Římskokatolická  I 26521270 I 2902153646/2010   I Od     I Na zmírnění následků ozbrojeného I
I farnost u kostela I     I           I 25.3.2022 I konfliktu na Ukrajině.      I
I Panny Marie    I     I           I Do     I                 I
I Pomocnice v Brně I     I           I 20.3.2025 I                 I
I - Žabovřeskách  I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Schlieger, s. r. I 28787803 I 2202130849/2010   I Od     I Na pomoc obyvatelům Ukrajiny.  I
I o.        I     I           I 29.4.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.3.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I SK K2 z.s.    I 22691600 I 786111/0300     I Od     I Charitativní pomoc pro občany  I
I          I     I           I 14.5.2022 I Ukrajiny.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I SKIPARK FRYMBURK I 01771116 I 123-6528050257/0100 I Od     I Na humanitární pomoc ukrajinským I
I s.r.o.      I     I           I 17.3.2022 I uprchlíkům.           I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Slezská diakonie I 65468562 I 86-6197800227/0100  I Od     I Pomoc a podpora lidem zasaženým I
I          I     I           I 28.2.2022 I válečným konfliktem na Ukrajině. I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Sonepar Česká   I 47450436 I 217803023/0300    I Od     I Elektrotechnici pomáhají     I
I republika spol. s I     I           I 30.3.2022 I Ukrajině.            I
I r.o.       I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.12.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Společnost    I 05733189 I 2301989333/2010   I Od     I K zajištění nutných životních  I
I Laguna, z.s.   I     I           I 22.3.2022 I potřeb pro lidi a zvířata    I
I          I     I           I      I postižená válečným konfliktem na I
I          I     I           I      I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Spolek      I 26641305 I 224504379/0800    I Od     I ...k úhradě základních životních I
I Sedmihorky, z.s. I     I           I 21.7.2022 I potřeb válečných uprchlíků -   I
I          I     I           I      I občanů Ukrajiny.         I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Statutární město I 00296643 I 123-5440620257/0100 I Od     I Pro pomoc Ukrajině.       I
I Frýdek-Místek   I     I           I 3.3.2022  I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 31.8.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Statutární město I 00268810 I 8999998/0100     I Od     I Veřejná sbírka na pomoc a obnovu I
I Hradec Králové  I     I           I 16.3.2022 I partnerského města Černihiv na  I
I          I     I           I Do     I Ukrajině.            I
I          I     I           I 31.12.2024 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Statutární město I 00261891 I 123-5435900297/0100 I Od     I Na zajištění humanitární pomoci I
I Chomutov     I     I           I 10.3.2022 I uprchlíků z Ukrajiny do     I
I          I     I           I      I Chomutova.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Statutární město I 00238295 I 107-621181/0100   I Od     I "Na pomoc Ukrajině"       I
I Mladá Boleslav  I     I           I 26.2.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.6.2022 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Statutární město I 00075370 I 123-5443790227/0100 I Od     I Pomoc lidem, nacházejících se na I
I Plzeň       I     I           I 8.3.2022  I území města Plzeň, kteří museli I
I          I     I           I      I z důvodu války na Ukrajině    I
I          I     I           I      I opustit svoje domovy.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I STRÁŽ SPOLU a pro I 10696903 I 2702158362/2010   I Od     I Pomoc obcím na území Ukrajiny.  I
I všechny z. s.   I     I           I 1.4.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Studentská unie  I 03630846 I 2902132095/2010   I Od     I Podpora ukrajinských studentů  I
I Jihočeské     I     I           I 2.3.2022  I studujících na Jihočeské     I
I univerzity, z. s. I     I           I Do     I univerzitě v Českých       I
I          I     I           I 30.6.2022 I Budějovicích.          I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Univerzita    I 61989592 I 123-6502550237/0100 I Od     I Finanční podpora studentů a   I
I Palackého     I     I           I 23.3.2022 I pracovníků Univerzity Palackého I
I          I     I           I      I postižených konfliktem na    I
I          I     I           I      I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Ústav živočišné  I 67985904 I 3660207/0100     I Od     I Pomoc pro ukrajinské uprchlíky. I
I fyziologie a   I     I           I 19.5.2022 I                 I
I genetiky AV ČR,  I     I           I Do     I                 I
I v. v. i.     I     I           I 30.6.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I VERTI s.r.o.   I 03756581 I 2302159016/2010   I Od     I Na pomoc Ukrajině.        I
I          I     I           I 26.5.2022 I                 I
I          I     I           I Do     I                 I
I          I     I           I 30.4.2023 I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Vysoká škola   I 61384399 I 9587602/0800     I Od     I Na podporu ukrajinských studentů I
I ekonomická v   I     I           I 31.3.2022 I a akademiků VŠE.         I
I Praze       I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Vysoká škola   I 60461071 I 123-6607200217/0100 I Od     I Na podporu ukrajinských     I
I uměleckoprůmyslo- I     I           I 23.8.2022 I studentů.            I
I vá v Praze    I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Vysoké učení   I 00216305 I 217825003/0300    I Od     I Na podporu pro ukrajinské    I
I technické v Brně I     I           I 14.4.2022 I studenty     a akademiky.      I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I WILKOM s.r.o.   I 07009810 I 4005004017/5500   I Od     I Obětem války na Ukrajině.    I
I          I     I           I 4.5.2022  I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Základní škola a I 70985197 I 305426942/0300    I Od     I Pomoc válečným uprchlíkům z   I
I mateřská škola  I     I           I 24.3.2022 I Ukrajiny.            I
I Oskava,      I     I           I      I                 I
I příspěvková    I     I           I      I                 I
I organizace    I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Základní škola  I 05999111 I 88899224/5500    I Od     I Financování adaptačních skupin  I
I ZáŠkola, s.r.o.  I     I           I 8.4.2022  I zřízených pro děti prchající   I
I          I     I           I Do     I před válečným konfliktem na   I
I          I     I           I 30.9.2022 I Ukrajině.            I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Západočeská    I 49777513 I 6148333319/0800   I Od     I Podpora ukrajinských studentů  I
I univerzita v   I     I           I 1.4.2022  I Západočeské univerzity v Plzni. I
I Plzni       I     I           I      I                 I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I
I Zoologická    I 00064459 I 436804660247/0100  I Od     I Nově rozšířeno o UA - Podpora  I
I zahrada v Praze  I     I           I 3.4.2014  I vybraných projektů a       I
I          I     I           I      I ochranářských organizací.    I
I-------------------I----------I----------------------I------------I----------------------------------I

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů