111/2005 Sb. , kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

Schválený:
111/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2005,
kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty
Ministerstvo financí stanoví podle § 32 odst. 3 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb.:
 
§ 1
Vzor tiskopisu ročního hlášení je uveden v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příl.


Související dokumenty