92/2009 Sb. , kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Schválený:
92/2009 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 2. dubna 2009,
kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
V tabulce ve sloupci okres se slova „Plzeň-jih“ nahrazují slovy „Plzeň-město“.
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Související dokumenty