74/2023 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
74/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. března 2023
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2022 ve výši 40 353 Kč činí pro období od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 průměrná hrubá roční mzda v České republice 484 236 Kč.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty