111/2002 Sb. , kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

Schválený:
111/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2002,
kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Změna: 209/2010 Sb.
Vláda nařizuje podle § 50 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), k provedení § 9 odst. 9:
 
§ 1
Výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů je uvedena v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti čtyřicátým pátým dnem následujícím po dni vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
 
Příl.
Seznam skleněných vratných zálohovaných obalů, u kterých se stanoví výše zálohy
                
Druh obalu               Norma        Výše zálohy (Kč)    Poznámka
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Láhev na víno      1,0 l     ČSN 703133        3,- 
Láhev na minerální vodu 0,7 l     ČSN 703101        1,- 
Láhev na ovocný sirup  0,7 l     ČSN 703111        3,-
Láhev na pivo
s korunkovým uzávěrem  0,5 l     pokud ústí splňuje    3,-
                    požadavky 
                    ČSN EN 14634
Láhev na limonádu
a sodovou vodu      0,33 l    ČSN 703105        3,-
Láhev na minerální vodu 0,33 l                 3,-      láhev musí splňovat
                                        rozměry1) stanovené  
                                        v nákresu uvedeném
                                        v této příloze
------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Nákres láhve na minerální vodu 0,33 l.
1) Rozměry grafického zobrazení jsou uvedeny v milimetrech.

Související dokumenty