352/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Schválený:
352/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy „v příloze č. 4“.
2. Příloha č. 5 k vyhlášce zní:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 225/2008 Sb.
Doporučené denní dávky (DDD) vitaminů a minerálních látek
 
----------------------------------------------------------- 
 Vitamin nebo minerální látka   jednotka  Doporučená
                       denní dávka
-----------------------------------------------------------
 Vitamin A             mikrog    800
 Thiamin (vitamin B
1
) mg 1,1 Riboflavin (vitamin B
2
) mg 1,4 Vitamin B
6
mg 1,4 Vitamin B
12
mikrog 2,5 Kyselina pantothenová mg 6 Vitamín C mg 80 Vitamín D mikrog 5 Vitamín E mg 12 Vitamin K mikrog 75 Biotin mikrog 50 Kyselina listová mikrog 200 Niacin mg 16 Draslík mg 2000 Fosfor mg 700 Fluoridy mg 3,5 Hořčík mg 375 Chloridy mg 800 Chrom mikrog 40 Jód mikrog 150 Mangan mg 2 Měď mg 1 Molybden mikrog 50 Selen mikrog 55 Vápník mg 800 Zinek mg 10 Železo mg 14 ----------------------------------------------------------- Poznámka: Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitaminů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15% z hodnot doporučených denních dávek uvedených v tabulce, které je obsaženo ve 100g nebo ve 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
Doplňky stravy, které nejsou označeny v souladu s touto vyhláškou, se do 31. října 2012 posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2009.
Ministryně:
Jurásková v. r.

Související dokumenty