511/2002 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Schválený:
511/2002 Sb.
Vyhláška
ze dne 28. listopadu 2002
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Změna: 304/2012 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 
§ 1
(1) Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost
a) z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
 
Příl.1
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělání
-----------+----------------------------------+---------------------------+
Klasifikace|   Studijní program       |      Obor      |
kmenových |                 |              |
oborů   |                 |              |
vzdělávání |                 |              |
(KKOV)   |                 |              |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Finanční kontrola     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Podnikání a administrativa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |ekonomika         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejné finance      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Podnikání a administrativa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionalistika a veřejná  |
      |                 |správa           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6206 R   |Ekonomika a management      |Finance a daně       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Finanční management    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Hotelnictví        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management a ekonomika   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management v podnikání   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |
      |                 |management         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Podnikové hospodářství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Sociálně ekonomický odbor |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Evropská agrární diplomacie|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management a ekonomika   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management a marketing   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |
      |                 |management         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Průmyslové inženýrství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Evropská agrární diplomacie|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management hotelnictví   |
      |                 |lázeňství         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management lázeňských   |
      |                 |služeb           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informační management   |
      |a informatika           |              |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství           |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 R   |Sociální politika a sociální práce|Sociální práce       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Občanský sektor      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Veřejná a sociální politika|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Právo v podnikání     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Sociálně právní činnost  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Soudní a notářská     |
      |                 |administrativní činnost  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6806 R   |Bezpečnostně právní studia    |Bezpečnostně právní studia |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
7507 R   |Specializace v pedagogice     |Sociální komunikace ve   |
      |                 |státní správě       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
7507 R   |Specializace v pedagogice     |Sociální patologie a    |
      |                 |prevence          |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
7507 T   |Specializace v pedagogice     |Sociální pedagogika    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
Legenda:
R - bakalářské studium
T - magisterské studium
 
Příl.2
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to
--------------------------------------------------------------------------+
            1. pro obecnou část                |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
Klasifikace|   Studijní program       |      Obor      |
kmenových |                 |              |
oborů   |                 |              |
vzdělávání |                 |              |
(KKOV)   |                 |              |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Finanční kontrola     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |ekonomika         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionalistika a veřejná  |
      |                 |správa           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Ekonomika veřejného sektoru|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Ekonomika veřejného sektoru|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Podnikání a administrativa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management v podnikání   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Sociálně ekonomický obor  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |
      |                 |management         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 T   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Občanský sektor      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Sociální práce       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Veřejná a sociální politika|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Sociálně právní činnost  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6806 R   |Bezpečnostně právní studia    |Bezpečnostně právní studia |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
---------------------------------------------------------------------------------------------------+
            2. pro zvláštní část                            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
Klasifikace|   Studijní program       |      Obor      |Správní         |
kmenových |                 |              |činnosti        |
oborů   |                 |              |            |
vzdělávání |                 |              |            |
(KKOV)   |                 |              |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |při přestupkovém    |
      |                 |              |řízení ve věci     |
      |                 |              |veřejného pořádku,   |
      |                 |              |občanského soužití a  |
      |                     |              |majetku         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |při správě matrik a   |
      |                 |              |státního občanství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Finanční kontrola     |při finančním      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+hospodaření       |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejné finance      |územních        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+samosprávných celků   |
6208 R   |Ekonomika a management      |Účetnictví a finanční   |a jeho přezkumu     |
      |                 |řízení podniku       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6208 T   |Ekonomika a management      |Účetnictví a finanční   |            |
      |                 |řízení podniku       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Finance a daně       |při správě daní a    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+poplatků        |
6208 R   |Ekonomika a management      |Daňové poradenství     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
7501 R   |Pedagogika            |Pedagogické poradenství  |ve školství       |
      |                 |a školský management    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
7507 R   |Specializace v pedagogice     |Školský management     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
3607 T   |Stavební inženýrství       |Konstrukce a dopravní   |při správním      |
      |                 |stavby           |rozhodování a      |
      |                 |              |dozorové činnosti    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+v silničním       |
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Management a        |hospodářství      |
      |                 |ekonomika dopravy a    |            |
      |                 |telekomunikací       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3709 R   |Dopravní technologie a spoje   |Logistika v dopravě a   |            |
      |                 |telekomunikacích      |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3710 R   |Technika a technologie v dopravě |Silniční a městská     |            |
      |a spojích             |automobilová doprava    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3710 T   |Technika a technologie v dopravě |Silniční a městská     |            |
      |a spojích             |automobilová doprava    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Právní vztahy       |            |
      |                 |k nemovitostem       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Dopravní infrastruktura  |v silniční dopravě   |
      |                 |v území          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Management a        |            |
      |                 |ekonomika dopravy a    |            |
      |                 |telekomunikací       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3709 R   |Dopravní technologie a spoje   |Logistika v dopravě a   |            |
      |                 |telekomunikacích      |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3710 R   |Technika a technologie v dopravě |Silniční a městská     |            |
      |a spojích             |automobilová doprava    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3710 T   |Technika a technologie v dopravě |Silniční a městská     |            |
      |a spojích             |automobilová doprava    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6806 R   |Bezpečnostně právní studia    |Bezpečnostně právní    |            |
      |                 |studia           |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
2301 T   |Strojní inženýrství        |Dopravní technika     |při správním      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+rozhodování a      |
2301 T   |Strojní inženýrství        |Provoz a údržba      |dozorové činnosti při  |
      |                 |dráhových vozidel     |provozování drah a   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+drážní dopravy     |
2341 R   |Strojírenství           |Dopravní technika     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
2341 R   |Strojírenství           |Ekonomika a provoz     |            |
      |                 |dopravy          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Dopravní infrastruktura  |            |
      |                 |v území          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Management a ekonomika   |            |
      |                 |dopravy a telekomunikací  |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3708 T   |Dopravní inženýrství a spoje   |Dopravní management,    |            |
      |                 |marketing a logistika   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3709 R   |Dopravní technologie a spoje   |Dopravní technologie    |            |
      |                 |a spoje          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3709 R   |Dopravní technologie a spoje   |Technologie a řízení    |            |
      |                 |dopravy          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3709 R   |Dopravní technologie a spoje   |Dopravní infrastruktura  |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
5103 T   |Všeobecné lékařství        |Všeobecné lékařství    |ve zdravotnictví    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
5341 R   |Ošetřovatelství          |Sociálně zdravotní a    |            |
      |                 |geriatrická péče          |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
5341 R   |Ošetřovatelství          |Všeobecná sestra      |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
5345 T   |Specializace ve zdravotnictví   |Sociální práce se     |            |
      |                 |zdravotnickým profilem   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
5346 R   |Ekonomika a řízení zdravotnictví |Zdravotnický        |            |
      |                 |management -        |            |
      |                 |ošetřovatelská péče    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
5346 T   |Ekonomika a řízení zdravotnictví |Management         |            |
      |                 |zdravotnictví       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6731 T   |Sociální politika a sociální práce|Veřejná a sociální politika|            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Právo sociálního      |            |
      |                 |zabezpečení        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
7501 R   |Pedagogika            |Sociální pedagogika -   |            |
      |                 |prevence a resocializace  |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
3607 T   |Stavební inženýrství       |Inženýrství životního   |při územním       |
      |                 |prostředí         |rozhodování a při    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+rozhodování na úseku  |
3607 T   |Stavební inženýrství       |Pozemní stavby       |stavebního řádu a    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+vyvlastnění       |
3607 T   |Stavební inženýrství       |Pozemní stavby a      |            |
      |                 |konstrukce         |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3607 T   |Stavební inženýrství       |Vodní hospodářství a    |            |
      |                 |vodní stavby        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3608 T   |Pozemní stavby a architektura   |Pozemní stavby a      |            |
      |                 |architektura        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a      |            |
      |                 |regionální rozvoj     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a      |            |
      |                 |regionální ekonomika    |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionalistika a veřejná  |            |
      |                 |správa           |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a      |            |
      |                 |regionální rozvoj     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6804 R   |Právní specializace        |Veřejná správa       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
4107 T   |Lesní inženýrství         |Lesní inženýrství     |v lesním hospodářství  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+a myslivosti      |
4132 R   |Lesnictví             |Lesnictví         |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Hodnocení a ochrana    |v zemědělství      |
      |                 |půdy            |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Hospodaření        |            |
      |                 |v zemědělství       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Odpady a jejich využití  |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Rostlinná produkce     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Rostlinolékařství     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Všeobecné zemědělství   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Zahradnictví        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Zemědělské inženýrství   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4101 T   |Zemědělské inženýrství      |Živočišná produkce     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4102 R   |Fytotechnika           |Rostlinná produkce     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4102 T   |Fytotechnika           |Fytotechnika        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4103 R   |Zootechnika            |Živočišná produkce     |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4103 T   |Zootechnika            |Zootechnika        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4106 R   |Zemědělská specializace      |Pozemkové úpravy,     |            |
      |                 |ochrana a využití půdního |            |
      |                 |fondu           |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4106 T   |Zemědělská specializace      |Agroekologie        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4106 T   |Zemědělská specializace      |Odpadové hospodářství   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
4131 R   |Zemědělství            |Trvale udržitelné systémy |            |
      |                 |hospodaření v krajině   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+                |
4144 R   |Zahradnictví           |Zahradnictví        |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Právo v podnikání     |při správě       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+živnostenského     |
6804 R   |Právní specializace        |Živnostenské právo     |podnikání        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Bezpečnost práce a     |při zajištění ochrany  |
      |bezpečnost            |procesů          |obyvatel a krizovém   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+řízení         |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Havarijní plánování a   |            |
      |bezpečnost            |krizové řízení       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Technická bezpečnost    |            |
      |bezpečnost            |osob a majetku       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Technika požární ochrany  |            |
      |bezpečnost            |a bezpečnosti průmyslu   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 T   |Požární ochrana a průmyslová   |Bezpečnostní inženýrství  |            |
      |bezpečnost            |              |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 T   |Požární ochrana a průmyslová   |Technika požární ochrany  |            |
      |bezpečnost            |a bezpečnosti průmyslu   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
6806 T   |Bezpečnostně právní studia    |Policejní management a   |            |
      |                 |kriminalistika       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |při přípravě a     |
      |                 |management         |realizaci        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+hospodářských      |
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |opatření pro krizové  |
      |                 |management         |stavy          |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
6806 T   |Bezpečnostně právní studia    |Policejní management a   |při prevenci      |
      |                 |kriminalistika       |závažných havárií    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+způsobených       |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Bezpečnost práce a     |vybranými        |
      |bezpečnost            |procesů          |nebezpečnými      |
-----------+----------------------------------+---------------------------+chemickými látkami   |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Havarijní plánování a   |nebo chemickými     |
      |bezpečnost            |krizové řízení       |přípravky        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Technická bezpečnost    |            |
      |bezpečnost            |osob a majetku       |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 R   |Požární ochrana a průmyslová   |Technika požární ochrany  |            |
      |bezpečnost            |a bezpečnosti průmyslu   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 T   |Požární ochrana a průmyslová   |Bezpečnostní inženýrství  |            |
      |bezpečnost            |              |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+            |
3908 T   |Požární ochrana a průmyslová   |Technika požární ochrany  |            |
      |bezpečnost            |a bezpečnosti průmyslu   |            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+------------------------+
Legenda:
R - bakalářské studium
T - magisterské studium
 
Příl.3
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů, a to pro obecnou část
-----------+----------------------------------+---------------------------+
Klasifikace|   Studijní program       |      Obor      |
kmenových |                 |              |
oborů   |                 |              |
vzdělávání |                 |              |
(KKOV)   |                 |              |
-----------+----------------------------------+-------------------------- |
1801 R   |Informatika            |Aplikovaná informatika   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
1802 R   |Aplikovaná informatika      |Výpočetní technika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
2612 R   |Elektronika a informatika     |Měřící a výpočetní technika|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
3607 T   |Stavební inženýrství       |Ekonomika a řízení     |
      |                 |stavebnictví        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
5346 T   |Ekonomika a řízení zdravotnictví |Management zdravotnictví  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Sociální management    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Finanční kontrola     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Regionalistika a veřejná  |
      |                 |správa           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |ekonomika         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 R   |Hospodářská politika a správa   |Zdaňování         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Ekonomika veřejného sektoru|
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionalistika a veřejná  |
      |                 |správa           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Regionální rozvoj a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná ekonomika a správa |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6202 T   |Hospodářská politika a správa   |Veřejná správa a regionální|
      |                 |rozvoj           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
    6207 R   |Kvantitativní metody v ekonomice |Systémové inženýrství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6207 T   |Kvantitativní metody v ekonomice |Systémové inženýrství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management a marketing   |
      |                 |zahraničního obchodu    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management podnikatelské  |
      |                 |sféry a veřejných služeb  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Daňové poradenství     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Finanční management    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Hotelnictví        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Management a ekonomika   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Organizace a řízení malých |
      |                 |a středních firem     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika a   |
      |                 |management         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 R   |Ekonomika a management      |Sociálně ekonomický odbor |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management a ekonomika   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management a marketing   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management a podnikání   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management podnikatelské  |
      |                 |sféry a veřejných služeb  |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Manažersko - ekonomický  |
      |                 |obor            |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika    |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podniková ekonomika    |
      |                 |a management        |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podnikové finance a obchod |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Podnikové hospodářství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Průmyslové inženýrství   |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Management hotelnictví a  |
      |                 |lázeňství         |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6208 T   |Ekonomika a management      |Řízení a ekonomika podniku |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Ekonomika a management      |Management lázeňských   |
      |                 |služeb           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informační management   |
      |a informatika           |              |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 R   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 T   |Systémové inženýrství       |Manažerská informatika   |
      |a informatika           |              |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6209 T   |Systémové inženýrství       |Informatika ve veřejné   |
      |a informatika           |správě           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Místní správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6804 R   |Právní specializace        |Veřejná správa       |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6805 T   |Právo a právní věda        |Právo           |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
6806 R   |Bezpečnostně právní studia    |Bezpečnostně právní studia |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
7507 R   |Specializace v pedagogice     |Školský management     |
-----------+----------------------------------+---------------------------+
Legenda:
R - bakalářské studium
T - magisterské studium
Vybraná ustanovení novel
 
§ 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb.
Přechodné ustanovení
Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., jestliže toto vzdělání získal do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty