FZ04/2023 Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění ("Seznam smluvních států")

Schválený:
FZ04/2023
Seznam
smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění ("Seznam smluvních států")
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Zúčastněný  I Mezinárodní I - Podpis  I Postupy    I Rozhodný  I Zúčastněný I-Předání údajů I
I stát - název I právní titul I MCAA,   I náležité péče I den (§ 13g I stát    I do zahraničí  I
I jurisdikce  I pro     I pokud AVI I        I odst. 5)  I uplatňující I Kontaktním   I
I (§ 13b odst. I automatickou I podle U, D I        I       I CRS od dne I orgánem (§ 13p I
I 2)      I výměnu    I nebo T   I        I       I (§ 13e   I odst. 2)    I
I       I informací o I - Závazek I        I       I odst. 7)  I-Příjem     I
I       I finančních  I k první  I        I       I       I informací ze  I
I       I účtech (§  I výměně   I        I       I       I zahraničí   I
I       I 13b odst. 2) I informací I        I       I       I        I
I       I       I dle CRS  I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Albánie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2018 I Září 2021   I
I       I       I Září 2021 I ZMSSD     I       I       I Prosinec 2020 I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Andorra   I EU      I      I EU      I 31.12.2016 I       I Září 2018   I
I       I       I      I        I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Anguilla   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Antigua a  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2019 I Září 2019   I
I Barbuda   I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Argentina  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Arménie   I U, D     I -     I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2025 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Aruba    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Austrálie  I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31. 12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Ázerbájdžán I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bahamy    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bahrajn   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bangladéš  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2021 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Barbados   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Belgie    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Belize    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Benin    I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2023 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bělorusko  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bermudy   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bosna a   I U, D     I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I Hercegovina I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Botswana   I U, D     I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2020 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Brazílie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Britské   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I Panenské   I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I Ostrovy   I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Brunej    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Bulharsko  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I          I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Burkina Faso I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2023 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Curasao   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2020   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Cookovy   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2017 I 31.12.2017 I Září 2019   I
I ostrovy   I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Černá Hora  I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2023 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Čína     I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Dánsko    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Dominika   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2019 I --- 1)     I
I       I       I Září 2020 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Dominikánská I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I       I        I
I republika  I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Egypt    I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Ekvádor   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2019 I Září 2021   I
I       I       I Září 2021 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I El Salvador I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Estonsko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Etiopie   I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Faerské   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I ostrovy   I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Filipíny   I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Finsko    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Francie   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Ghana    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2017 I Září 2022   I
I       I       I Září 2019 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Gibraltar  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2017 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Grenada   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I Září 2021   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Grónsko   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Gruzie    I U, D     I -     I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2024 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Guatemala  I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2017 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Guernsey   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Hongkong,  I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12. 2015 I 31.12.2016 I Září 2018   I
I Čína     I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Chile    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31. 12.2016 I 31.12.2016 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Chorvatsko  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Indie    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Indonésie  I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Irsko    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Island    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Itálie    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017       I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Izrael    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2019   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Jamajka   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2019 I Září 2022   I
I       I       I Září 2022 I ZMSSD     I       I       I Září 2022   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Japonsko   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Jersey    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Jihoafrická I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I republika  I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I (JAR)    I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Jordánsko  I D      I -     I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2023 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kajmanské  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I ostrovy   I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kamerun   I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kanada    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31. 12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kapverdy   I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2020 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Karibské   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I Nizozemsko  I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I (ostrovy   I       I      I        I       I       I        I
I Bonaire,   I       I      I        I       I       I        I
I Svatý    I       I      I        I       I       I        I
I Eustach a  I       I      I        I       I       I        I
I Saba - BES) I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Katar    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2019 I 31.12.2019 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kazachstán  I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2019 I Září 2021   I
I       I       I Září 2021 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Keňa     I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2020 I 31.12.2022 I Září 2024   I
I       I       I Září 2024 I ZMSSD     I       I       I Září 2024   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I KLDR     I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I (Korejská  I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I lidově    I       I      I        I       I       I        I
I demokratická I       I      I        I       I       I        I
I republika)  I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kolumbie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Korejská   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I republika  I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kosovo    I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2023 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kostarika  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2020   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kuvajt    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2019 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kypr     I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Kyrgyzstán  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2020 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Libanon   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Libérie   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12. 2021 I       I        I
I       I       I -     I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Lichtenštej- I EU      I      I EU      I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I nsko     I       I      I        I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Litva    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Lotyšsko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Lucembursko I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Macau    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
    I Maďarsko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Malajsie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Maledivy   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2022 I 31.12. 2022 I Září 2023   I
I       I       I Září 2022 I ZMSSD     I       I       I Září 2022   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Malta    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Man (Ostrov I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I Man)     I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Maroko    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2025 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Marshallovy I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I Ostrovy   I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Mauritánie  I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2022 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Mauritius  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Mexiko    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Moldávie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2023 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Monako    I EU      I      I EU      I 31.12.2016 I       I Září 2018   I
I (Monacké   I       I      I        I       I       I Září 2018   I
I knížectví)  I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Mongolsko  I U, D     I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Montserrat  I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I --- 1)     I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Namibie   I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2021 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Nauru    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Německo   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Nigérie   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 30. 6. 2019 I Září 2021   I
I       I       I Září 2020 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Niue     I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 30. 6. 2017 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Nizozemsko  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Norsko    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Nová     I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I --- 1)     I
I Kaledonie  I       I Září 2020 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Nový Zéland I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Omán     I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12. 2020 I 31.12.2020   I --- 1)     I
I       I       I Září 2020 I ZMSSD     I       I       I Září 2021   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Pákistán   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Panama    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2017 I 31.12.2017 I Září 2021   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Papua Nová  I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2023 I       I        I
I Guinea    I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Peru     I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I Září 2020   I
I       I       I Září 2020 I ZMSSD     I       I       I Prosinec 2020 I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Polsko    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Portugalsko I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Rakousko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září      I
I       I       I      I        I       I       I 2017/20182)  I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Rumunsko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31. 12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD         I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Ruská    I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I federace   I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Rwanda    I U      I -     I Příloha č. 2 I 31.12.2022 I       I        I
I       I       I Září 2025 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Řecko    I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Saint Kitts I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I and     I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I Nevis    I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Saint Lucia I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2017 I 31.12.2017 I Září 2019   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Saint    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I Vincent and I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I the     I       I      I        I       I       I        I
I Grenadines  I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Samoa    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I San Marino  I EU      I      I EU      I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I        I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Saudská   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I Arábie    I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Senegal   I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Severní   I U, D     I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I Makedonie  I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Seychely   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I       I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Singapur   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Sint Maarten I U      I ano    I příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2017 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2022   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Slovenská  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I republika  I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Slovinsko  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Spojené   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I arabské   I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2019   I
I emiráty   I       I      I        I       I       I        I
I (SAE)    I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Spojené   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I Září 2017   I
I království  I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I (Velká    I       I      I        I       I       I        I
I Británie)  I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Spojené   I F      I      I F       I 30. 6. 2014 I       I Září 2017   I
I státy    I       I      I        I       I       I (právní fikce I
I americké   I       I      I        I       I       I - viz     I
I (uSa)    I       I      I        I       I       I přechodná   I
I       I       I      I        I       I       I ustanovení   I
I       I       I      I        I       I       I zák. č.    I
I       I       I      I        I       I       I 105/2016 Sb.) I
I       I       I      I        I       I       I Září 2015   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Srbsko    I U, D     I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Srí Lanka  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Svazijsko  I U      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2021 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Sýrie    I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Španělsko  I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Švédsko   I S      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I Září 2017   I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Švýcarsko  I EU      I      I EU      I 31.12.2016 I       I Září 2018   I
I       I       I      I        I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Tádžikistán I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Thajsko   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015     I 31.12.2022 I Září 2023   I
I       I       I Září 2023 I ZMSSD     I       I       I Září 2023   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Tchaj-wan3) I       I      I Příloha č. 2 I 31.12. 2020 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Tunisko   I U, D     I -     I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2024 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Turecko   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 30. 6. 2017 I Září 2020   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Turkmenistán I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Turks &   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I 31.12.2015 I --- 1)     I
I Caicos    I       I Září 2017 I ZMSSD     I       I       I Září 2017   I
I Islands   I       I      I        I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Uganda    I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I       I        I
I       I       I Září 2023 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Ukrajina   I U, D     I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I Září 2024 I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Uruguay   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2016 I 31.12.2016 I Září 2018   I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2018   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Uzbekistán  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Vanuatu   I U      I ano    I Příloha č. 2 I 31.12.2018 I 31.12.2018 I --- 1)     I
I       I       I Září 2018 I ZMSSD     I       I       I Září 2020   I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Venezuela  I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I
I Vietnam   I D      I      I Příloha č. 2 I 31.12.2015 I       I        I
I       I       I      I ZMSSD     I       I       I        I
I--------------I--------------I------------I---------------I-------------I-------------I----------------I

1) Anguilla, Bahamy, Bahrajn, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Dominika, Kajmanské ostrovy, Katar, Kuvajt, Libanon, Macau, Marshallovy Ostrovy, Montserrat, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Omán, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sint Maarten, Spojené arabské emiráty (SAE), Turks & Caicos Islands a Vanuatu neprojevily zatím zájem o příjem informací o finančních účtech; avšak ČR bude takové informace od těchto zemí dostávat. Pokud je stát nereciproční, český Ústřední kontaktní orgán oznámené údaje této jurisdikci nepředá.
2) Rakousko přecházelo postupně na společný standard oznamování tímto způsobem:
- nové účty fyzických osob musely být poprvé hlášeny do 30. června 2017. Toto se týkalo nových účtů otevřených mezi 1. říjnem 2016 a 31. prosincem 2016. Další roky už probíhají hlášení za celoroční období.
- stávající účty fyzických osob s vyšší hodnotou (tj. > 1 mil USD k 30. září 2016) musely být nahlášeny k 30. červnu 2018
- stávající účty fyzických osob s nízkou hodnotou (< 1 mil. USD k 30. září 2016) byly hlášeny k 31. červenci 2019
3) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na mezinárodní smlouvu podle odstavce 1 písm. b) (viz § 1 odst. 6 ZMSSD).
Vysvětlivky:
U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
CRS - společný standard oznamování OECD (viz https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/)
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/)
F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s. (viz https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca)
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (tzv. DAC 2) (viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0107)
EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími (viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)
ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Poznámky:
Seznam smluvních států obsahuje souhrn seznamů, které musejí být zveřejněny na základě ZMSSD. Cílem seznamu je především informovat oznamující české finanční instituce o údajích nutných ke správné implementaci společného standardu pro oznamování dle ZMSSD.
První sloupec tabulky obsahuje státy (popř. jurisdikce), které jsou zúčastněným státem ve smyslu § 13b ZMSSD. Druhý sloupec tabulky udává, na základě jakého právního nástroje se příslušný stát stává zúčastněným státem. Pátý sloupec tabulky obsahuje rozhodný den pro účely uplatňování postupů "due diligence" podle §13g ZMSSD, který se váže na vstup v účinnost daného právního nástroje. Tyto tři sloupce jsou zásadní především vzhledem k uplatňování tzv. širšího přístupu k oznamování finančních účtů (tj. "wider approach") dle společného standardu oznamování, který byl zvolen v ZMSSD.
Předposlední sloupec obsahuje datum, od kterého se příslušný zúčastněný stát stává zúčastněným státem uplatňujícím společný standard ve smyslu § 13e odst. 7 ZMSSD. Toto datum je založeno na termínu aktivace dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech. Příslušný údaj má dopad na uplatňování postupů náležité péče dle přílohy č. 2 ZMSSD, a to především ve vztahu k investičním entitám typu b (uplatňování tzv. "look through").
Poslední sloupec tabulky seznamu obsahuje informace ohledně předávání oznamovaných údajů mezi českým kontaktním orgánem a příslušným orgánem zúčastněného státu nebo jurisdikce.
Seznam smluvních států je průběžně aktualizován, aby zohledňoval vývoj implementace společného standardu pro oznamování. Ministerstvo financí dále zdůrazňuje, že seznamy zúčastněných států a především signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit, přičemž se počet signatářů zvyšuje.
Předkládaný seznam smluvních států je zpracován na základě informací dostupných ke dni 26. září 2023.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
zástupce vrchního ředitele sekce a ředitel odboru 24

Související dokumenty