Nařízení vlády č. 288/2023 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

Schválený:
288/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. září 2023
o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 260/2022 Sb.:
 
§ 1
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění plátcem pojistného stát, se na rok 2024 stanoví ve výši 15 440 Kč na kalendářní měsíc.
 
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr financí
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty