Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Schválený:
299/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2023
o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 281/2023 Sb.:
 
§ 1
Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty