36/2023 Sb.m.s. o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Schválený:
36/2023 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 8. srpna 2023 oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1), ve znění Protokolu2).
Přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy nabylo účinnosti dne 11. srpna 2023.
1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla publikována pod č. 278/1997 Sb.
2) Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byl publikován pod č. 56/2009 Sb. m. s.

Související dokumenty