171/2003 Sb. , kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou

Schválený:
171/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2003,
kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
 
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.

Související dokumenty