MF-37245/2023/3901-32 termíny daňových povinností v roce 2024 (Daňový kalendář)

Schválený:
MF-37245/2023/3901-32
TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2024 (Daňový kalendář)
Ministerstvo financí
Letenská 15, Praha 1
PID: MFCRDXTNZM
LEDEN
úterý 2.
- spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023 - splatnost paušální zálohy
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok) - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023 - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023 - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
středa 31.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023 - daň silniční - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023 - daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024 - daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen "OSS") - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim - Oznámení dle DAC7 - podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ÚNOR
pátek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
- daň z příjmů - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024 - splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za leden 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024 - souhrnné hlášení za leden 2024 - kontrolní hlášení za leden 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
čtvrtek 29.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
BŘEZEN
pátek 1.
- daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní záloha na daň
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024 - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 - splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za únor 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024 - souhrnné hlášení za únor 2024 - kontrolní hlášení za únor 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
úterý 26.
- spotřební daň - splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
neděle 31.
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
DUBEN
úterý 2.
- spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023 - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024 - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu) - daň z neočekávaných zisků - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
úterý 9.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024 - splatnost paušální zálohy
středa 24.
- spotřební daň - splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za březen 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024 - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024 - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
úterý 30.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
KVĚTEN
čtvrtek 2.
- daň z příjmů - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky - daň z neočekávaných zisků - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pátek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024 - splatnost paušální zálohy
pondělí 27.
- spotřební daň - splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za duben 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024 - souhrnné hlášení za duben 2024 - kontrolní hlášení za duben 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
pátek 31.
- daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu) - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ČERVEN
pondělí 10.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024 - splatnost paušální zálohy
pondělí 24.
- spotřební daň - splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za květen 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024 - souhrnné hlášení za květen 2024 - kontrolní hlášení za květen 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
neděle 30.
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ČERVENEC
pondělí 1.
- spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 - daň z příjmů - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024 - daň z neočekávaných zisků - podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce - Oznámení FATCA - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Oznámení CRS (GATCA) - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
středa 10.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024 - splatnost paušální zálohy
čtvrtek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za červen 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024 - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024 - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
středa 31.
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024
SRPEN
pátek 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024 - splatnost paušální zálohy
pondělí 26.
- spotřební daň - splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za červenec 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024 - souhrnné hlášení za červenec 2024 - kontrolní hlášení za červenec 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
sobota 31.
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ZÁŘÍ
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024 - daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
pondělí 9.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024 - splatnost paušální zálohy
úterý 24.
- spotřební daň - splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024 - souhrnné hlášení za srpen 2024 - kontrolní hlášení za srpen 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
pondělí 30.
- spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024 - daň z přidané hodnoty - žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
ŘÍJEN
čtvrtek 10.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024 - splatnost paušální zálohy
pátek 25.
- spotřební daň - splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za září 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024 - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024 - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024 - daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
čtvrtek 31.
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024
LISTOPAD
pondělí 11.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024 - splatnost paušální zálohy
pondělí 25.
- spotřební daň - splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za říjen 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024 - souhrnné hlášení za říjen 2024 - kontrolní hlášení za říjen 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
sobota 30.
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
PROSINEC
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024 - daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
- daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň - daň z neočekávaných zisků - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pátek 20.
- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024 - splatnost paušální zálohy
pátek 27.
- spotřební daň - splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za listopad 2024 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024 - souhrnné hlášení za listopad 2024 - kontrolní hlášení za listopad 2024 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
úterý 31.
- spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024 - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
Povinnosti spojené s oznamovací povinností finančních institucí

Ohlášení FATCA/CRS  - lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona 
            č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:
Ohlášení CbCR     - lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného 
            účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona 
            č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení CbCR     - lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného 
            účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., 
            ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních
:
Oznámení DAC6     - lhůta pro podání oznámení o přeshraničních uspořádáních 
            dle skutečností uvedených v § 14n zákona č. 164/2013 Sb., 
            ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti spojené s oznamovací povinností provozovatelů platforem dle DAC7:
Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy - lhůta pro podání ohlášení dle skutečností uvedených v § 14zq odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o registraci neusazeného provozovatele platformy - lhůta pro podání přihlášky k registraci dle skutečností uvedených v § 14zs odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty