MF- 37307/2023/28-4 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.

Schválený:
MF-37307/2023/28-4
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024
Zpracovatel: Ing. Pavla Strakošová
tel.: 257 043 163
PID: MFCRDXTNYW
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změnu Českého účetního standardu č. 218 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato změna Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 51 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009, pod č. 43- 59 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013, pod č. 13 ve Finančním zpravodaji č. 5/2015 ze dne 7. 12. 2015 a pod č. 24 ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 s účinností od 1. ledna 2018.
Změna Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
V ČÚS č. 218 Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky s výjimkou standardu č. 203) bodu 5. se text "tuzemskou měnu (Kč)" nahrazuje slovy "měnu účetnictví".
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., v. r.
ředitel odboru Účetnictví, oceňování
a související odborné profese

Související dokumenty