FZ06/2023 Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Schválený:
FZ06/2023
Přehled
druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
I----------------------------------------------------------------------------I
I Název daně                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň dědická dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň silniční                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - vyjma daně z technických her platné pro zdaňovací  I
I období do 31. 12. 2023                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - z technických her platné pro zdaňovací období do  I
I 31. 12. 2023                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - z ostatních hazardních her platné pro zdaňovací   I
I období od 1. 1.2024                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - z ostatních technických her platné pro zdaňovací  I
I období od 1. 1.2024                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - z internetových her platné pro zdaňovací období od I
I 1. 1.2024                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení I
I platné pro zdaňovací období od 1. 1.2024                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - příslušenství daně platné pro zdaňovací období do  I
I 31. 12. 2023                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z hazardních her - příslušenství daně platné pro zdaňovací období od  I
I 1. 1.2024                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z nabytí nemovitých věcí dle zákona č. 340/2013 Sb. platného do 31.  I
I 12. 2020                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z nemovitých věcí dle zákona č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z  I
I nemovitostí)                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z neočekávaných zisků                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12.  I
I 2013                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z přidané hodnoty                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů právnických osob                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z elektřiny ze slunečního záření                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z nadměrných příjmů                         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 zákona č.     I
I 202/1990 Sb.                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 zákona č. I
I 202/1990 Sb.                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Ministerstvo pro místní   I
I rozvoj                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního    I
I prostředí                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Paušální daň a paušální veřejná pojistná                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Poplatek za správu majetku dle § 17 a násl. zákona č. 69/2006 Sb.     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty a náklady řízení dle zákona č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v   I
I hotovosti                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci  I
I tržeb                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.)      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (zákon  I
I č. 235/2004 Sb.)                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství daní                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně  I
I výdělečně činnou                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Správní poplatky                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu  I
I finančnímu ředitelství                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (zákon č. 280/2009 Sb.)      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - exekuce                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
    I Zvláštní prostředky - kauce dle DAC7                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (zákon č. 328/1991 Sb., z. č.  I
I 182/2006 Sb.)                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (zákon č. 191/2004 Sb., z. č. I
I 471/2011 Sb.)                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (zákon č. 235/2004 Sb.)        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (zákon č. 280/2009 Sb.)        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (zákon č. 586/1992 Sb.)        I
I----------------------------------------------------------------------------I
 

Související dokumenty