Vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

Schválený:
397/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2023
o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 281/2023 Sb.:
 
§ 1
Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,50 Kč.
 
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty