586/2002 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
586/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
Čl.I
V nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb., nařízení vlády č. 322/1998 Sb. a nařízení vlády č. 68/2002 Sb., příloha č. 2 zní:
               "Příl.2

   Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
             (v Kč měsíčně)

+--------+-----------------+-----------------------------------+
|Platový |  Počet let  |     Platová třída       |
|stupeň | započitatelné +------+------+------+------+-------+
|    |   praxe    | I. | II. | III. | IV. | V.  |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  1  |  do 3 let  | 7130 | 7910 | 8760 | 9900 |11240 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  2  |  do 6 let  | 7510 | 8320 | 9230 |10440 |11860 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  3  |  do 9 let  | 7910 | 8740 | 9680 |10980 |12490 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  4  |  do 12 let  | 8270 | 9180 |10160 |11530 |13110 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  5  |  do 15 let  | 8680 | 9580 |10630 |12090 |13730 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  6  |  do 18 let  | 9050 |10010 |11090 |12640 |14360 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  7  |  do 21 let  | 9420 |10430 |11570 |13180 |14970 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  8  |  do 24 let  | 9810 |10860 |12030 |13720 |15610 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
|  9  |  do 27 let  |10190 |11260 |12500 |14260 |16240 |
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
| 10  | nad 27 let   |10570 |11700 |12970 |14820 |16860".|
+--------+-----------------+------+------+------+------+-------+
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Související dokumenty