76/2024 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
76/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. března 2024
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 26. dubna 2023, který byl uzavřen dne 8. února 2024 mezi smluvními stranami
Odborový svaz energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty