214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

Schválený:
214/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 3. října 2014,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2015 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 888 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 331 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 662 Kč.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty