105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů

Schválený:
105/1990 Sb.
ZÁKON
o soukromém podnikání občanů
Změna: 455/1991 Sb.
Změna: 85/2004 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
ČÁST I
Obecná ustanovení
 
§ 1
Zrušen
 
§ 2
Zrušen
 
§ 3
Zrušen
 
§ 4
Zrušen
 
§ 5
Zrušen
 
ČÁST II
Oprávnění k podnikatelské činnosti
 
§ 6
Zrušen
 
§ 7
Zrušen
 
§ 8
Zrušen
 
§ 9
Zrušen
 
§ 10
Zrušen
 
§ 11
Zrušen
 
§ 12
Zrušen
 
ČÁST II A
Zemědělská výroba provozovaná samostatně hospodařícími rolníky
 
§ 12a
zrušen
 
§ 12b
zrušen
 
§ 12c
zrušen
 
§ 12d
zrušen
 
§ 12e
zrušen
 
§ 12f
Zrušen
 
§ 12g
Zrušen
 
§ 12h
Zrušen
 
ČÁST III
Právní poměry podnikatelů
 
§ 13
Zrušen
 
§ 14
Zrušen
 
§ 15
Zrušen
 
§ 16
Zrušen
 
§ 17
Zrušen
 
§ 18
Zrušen
 
§ 19
Zrušen
 
§ 20
Zrušen
 
§ 21
Zrušen
 
§ 22
Zrušen
 
§ 23
Zrušen
 
§ 24
Zrušen
 
§ 25
Zrušen
 
§ 26
Zrušen
 
§ 27
Zrušen
 
ČÁST IV
Soudní přezkoumání rozhodnutí
 
§ 28
Zrušen
 
ČÁST V
Ustanovení přechodná a závěrečná
 
§ 29
Zrušen
 
§ 30
Zrušen
 
§ 31
Zrušen
 
§ 32
Zrušen
 
§ 33
Zrušen
 
§ 34
Zrušen
 
§ 35
Zrušen

Související dokumenty