142/1996 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
142/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 87/2003 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: