303/1993 Sb. o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Schválený:
303/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 2.prosince 1993
o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
Změna: 45/1994 Sb.
Změna: 40/1995 Sb.
Změna: 106/1995 Sb.
Změna: 303/1997 Sb.
Změna: 141/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
 
§ 1
Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků
Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků, včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinností.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zpracováním tabáku technologické postupy a pracovní operace, kterými se získává surovina vhodná pro výrobu tabákových výrobků,
b) tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupa