119/1991 Sb. o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

Schválený:
119/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 28. února 1991
o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanov