MF02/2014 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Schválený:
MF02/2014
Přehled
platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
Pozn. ASPI - Do roku 2013 vycházel přehled ve Finančním zpravodaji. Aktuálně je již k dispozici pouze na webových stránkách Ministerstva financí. Ke dni zpracování tohoto záznamu ho naleznete na adrese https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Související dokumenty