296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

Schválený:
296/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. července 2021
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
Změna: 411/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
HLAVA I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
HLAVA II
zrušena
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
HLAVA IV
zrušena
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
HLAVA V
zrušena
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
HLAVA VII
zrušena
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
zrušen
 
HLAVA VIII
zrušena
 
§ 26
zrušen
 
HLAVA IX
zrušena
 
§ 27
zrušen
 
HLAVA X
zrušena
 
§ 28
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o místním referendu
 
§ 29
V § 5 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má místní referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o krajském referendu
 
§ 30
V § 5 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má krajské referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 31
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty