2709/2021/3901-2 o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Schválený:
2709/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXAFVS