Dary

 

Posuzování u dárce

Dárce

Minimální limit na zdaňovacím období

Maximální odečet do 2013

Maximální odečet od 2014

FO1)

úhrnná h