Účtová skupina 71

Vydáno: 2 minuty čtení

Účtová skupina 71

Účet zisků a ztrát

Definice a obecné principy

Účetní jednotky vyčíslují k rozvahovému dni výsledek hospodaření, jakožto ukazatel finanční výkonnosti účetní jednotky. Tento je stanoven jako rozdíl výnosů a nákladů.

Syntetické účty

710 – Účet zisků a ztrát

Základní účetní souvztažnosti