Účtová třída 1

Vydáno: 7 minut čtení

Účtová třída 1

Zásoby

Právní úprava

Definice a obecné principy

Zásoby jsou součástí aktiv účetní jednotky a zatřiďujeme je ve výkazu Rozvaha do položky C – Oběžná aktiva.

Zásoby členíme na:

  • nakupované zásoby
    • materiál,
    • zboží, a
    • mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny <