Podnikání ve zdravotnictví

Datum vydání: 11. 1. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nové rubrice portálu DAUČ budeme pravidelně uveřejňovat příspěvky určené především uživatelům, kteří řeší podnikání ve zdravotnictví a musí tedy respektovat a naplňovat všechny právní předpisy vztahující se k ekonomickým povinnostem - podávat daňová přiznání, posílat požadovaná hlášení apod.

Podnikání ve zdravotnictví

Zde uveřejněné příspěvky se zabývají ekonomickou stránkou činnosti lékařů a zdravotníků s odkazem na příslušné právní normy regulující činnost lékařů a zdravotníků v této kategorii osob vykonávajících samostatnou činnost ve svých ordinacích.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, I. část
Cílem článku je seznámit především s podmínkami pro možnost zahájení samostatného podnikání, definovat majetkovou skladbu vybavení standardní ordinace, určit funkci odpisů a jejich druhy, určit hlavní zásady odpisování a charakterizovat způsoby nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, II. část - Majetek a odpisy
Příspěvek se zabývá majetkem vloženým do vybavení lékaře k výkonu samostatné činnosti a dále jakým způsobem se podílí na tvorbě profitu lékaře. Uvádí také příklady odpisování.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, III. část - Zásady odpisování hmotného a nehmotného majetku
Třetí část seriálu je zaměřena na zásady odpisování dlouhodobého hmotného majetku a také odpisování dlouhodobého nehmotného majetku, který mají ve formě speciálního medicínského softwaru prakticky všichni lékaři. Pozornost bude věnována rovněž oběžným prostředkům.

Privátní lékař jako hospodářský subjekt, IV. část
V tomto příspěvku se podíváme na privátního lékaře jako na hospodářský subjekt. Takovýto pohled je dán jednak zcela obecnými požadavky na plnění různých funkcí hospodářského subjektu, jednak zcela specifickými požadavky vyplývajícími právě ze zvláštních charakteristik této profese.

Ekonomické činnosti zubního lékaře – fyzické soby (OSVČ) při výkonu povolání, V. část
Tato část seriálu se zabývá pragmatickou a každodenní činností lékaře při zápise jeho výkonů a následném požadavku úhrad, ať už od zdravotních pojišťoven, nebo přímo od pacientů. 


Připravujeme:

  • Daňová evidence privátního lékaře
  • Specifické případy v daňové evidenci lékařů
  • Daňové přiznání lékaře

Autoři příspěvků: Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Aktuálně