Podnikání ve zdravotnictví

Datum vydání: 16. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nové rubrice portálu DAUČ budeme pravidelně uveřejňovat příspěvky určené především uživatelům, kteří řeší podnikání ve zdravotnictví a musí tedy respektovat a naplňovat všechny právní předpisy vztahující se k ekonomickým povinnostem - podávat daňová přiznání, posílat požadovaná hlášení apod.

Podnikání ve zdravotnictví

Zde uveřejněné příspěvky se zabývají ekonomickou stránkou činnosti lékařů a zdravotníků s odkazem na příslušné právní normy regulující činnost lékařů a zdravotníků v této kategorii osob vykonávajících samostatnou činnost ve svých ordinacích.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - I. část
Cílem článku je seznámit především s podmínkami pro možnost zahájení samostatného podnikání, definovat majetkovou skladbu vybavení standardní ordinace, určit funkci odpisů a jejich druhy, určit hlavní zásady odpisování a charakterizovat způsoby nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku.

Připravujeme:

  • Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - II. část: Majetek
  • Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - III. část: Odpisy
  • Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - IV. část: Hospodářský systém
  • Ekonomické činnosti zubního lékaře
  • Daňová evidence privátního lékaře
  • Specifické případy v daňové evidenci lékařů
  • Daňové přiznání lékaře

Autoři příspěvků: Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Aktuálně