Tým DAUČ

Sledujeme za vás: Blíží se termín placení daně z nemovitých věcí. Podávat žádosti o důchod lze pouze dvěma způsoby – online nebo osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. V červnu se u nás bude konat největší bitcoinová konference v Evropě. Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.
Vydáno: Dnes
V uplynulém měsíci vyšlo sdělení o přerušení některých článků daňových smluv s Běloruskem a Ruskem. Finanční správa také informovala o ukončení platnosti kolkových známek a o tom, že ČSÚ aktualizoval stanovisko k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax. V Úředním věstníku EU vyšla novela nařízení některých mezinárodních účetních standardů.
Vydáno: 27. 05. 2024
Sledujeme za vás: Ministerstvo financí vydalo nový Finanční zpravodaj č. 4/2024 se sdělením ke smlouvě s Běloruskou republikou. Na konci května se v Praze bude konat konference AI inspiration s představiteli největších technologických firem. Dozvíte se, jak lze implementovat nástroje umělé inteligence do praxe firmy a zvýšit tak její produktivitu. Od poloviny května můžete podávat žádosti o dotaci na projekty fotovoltaických elektráren. Rozdílný mechanismus odškodňování nezákonných správních rozhodnutí v daňovém a jiném řízení obstál před Ústavním soudem.
Vydáno: 22. 05. 2024
V posledních letech umělá inteligence (AI) zásadně mění mnoho odvětví, včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti a omezení AI právě v tomto světě plném čísel a tabulek? Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., z Redque s.r.o., nám přiblíží, jak jejich vlastní nástroj umělé inteligence Redque a aplikace Alice, kombinující OCR technologii a strojové učení, pomáhá efektivně zpracovávat data z faktur a rozvolňovat tak ruce účetním.
Vydáno: 17. 05. 2024
Sledujeme za vás: Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která přinese urychlení ve vyřizování dávek, například mateřské. Hospodářská komora ČR vyjednává s vládou o vyjmutí zdravotních a sociálních zaměstnaneckých benefitů z daňového stropu. KDP ČR zveřejnila svoje připomínky k navrhované novele zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří aktivity spočívající v úsporách energií ve firmách.
Vydáno: 15. 05. 2024
Sledujeme za vás: Na jednání Koordinačního výboru byl mj. uzavřen příspěvek Daňový režim výplaty podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžní formě. GFŘ zveřejnilo kompletní informaci k přerušení provádění vybraných článků smlouvy s Ruskem. Bankovní rada ČNB snížila úrokové sazby. Do meziresortního připomínkového řízení zamířila novela zákona o účetnictví.
Vydáno: 09. 05. 2024
Sledujeme za vás: Finanční správa připomíná konec kolkových známek. Máte několik možností, jak uchovávat datové zprávy – přinášíme jejich výhody i nevýhody. Zákonem roku se stala novela energetického zákona, která zavedla komunitní energetiku. MMR představilo jednotlivé části portálu stavebníka, od 1. července ho bude možné používat. Pozor, stejně jako toto vydání, i následující číslo Týdeníku uveřejníme kvůli svátku až ve čtvrtek 9. května 2024!
Vydáno: 02. 05. 2024
V rámci webináře se zaměříme na význam NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti v digitálním prostředí. Webinář se bude zabývat také identifikací firem a subjektů, na které se nové zákony budou vztahovat, a také novými povinnostmi a pravidly stanovenými v NIS2 a novém zákoně o kybernetické bezpečnosti. Dále budeme diskutovat o strategiích a krocích, které subjekty musí podniknout k dodržení nových pravidel a povinností. Webinář také nabídne aktuality ze schvalovacího procesu zákona o kybernetické bezpečnosti.
Vydáno: 29. 04. 2024
V pravidelném přehledu legislativy informujeme o novele upravující pojištění členů volebních komisí, dále o novele technické vyhlášky o účetních záznamech a také upozorňujeme na blížící se lhůtu pro podání oznámení údajů pro poskytovatele platebních služeb.
Vydáno: 26. 04. 2024
Sledujeme za vás: Poslanecká sněmovna schválila kompromisní řešení u dohod o provedení práce. Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024. Zákon o digitálních financích bude zaměřený na povinnosti poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, i na ochranu spotřebitelů při investování. Prioritou nové Evropské komise by se mohlo stát snížení administrativní zátěže podnikatelů. Novela zákona o přeměnách přinese rozšíření možností pro přemístění sídla a novou formu přeměny – rozdělení vyčleněním. Pozor, příští vydání Týdeníku rozešleme kvůli svátku výjimečně až ve čtvrtek 2. května 2024!
Vydáno: 24. 04. 2024
Sledujeme za vás: Celní správa ČR letos získala novou kompetenci, kterou je vymáhání justičních pohledávek. Ministr financí chce navrhnout zkrácení účinnosti daně z mimořádných zisků. Dejte si pozor na podvodné telefonáty, ve kterých se volající vydávají za zaměstnance ČNB ve snaze vylákat citlivé údaje. Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 žádat o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 mil. Kč.
Vydáno: 17. 04. 2024
Sledujeme za vás: Ministerstvo financí shrnuje praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Do 30. dubna 2024 můžete zasílat své připomínky k návrhu nové interpretace NÚR. Daňová podpora výzkumu a vývoje přesáhla v roce 2022 poprvé v České republice tři mld. Kč. Až do 31. května 2024 můžete požádat o grant na podporu principů cirkulární ekonomiky ve vaší firmě.
Vydáno: 10. 04. 2024
Sledujeme za vás: Finanční správa komentuje výsledky svých kontrol v oblasti převodních cen. Systém zpojistnění pracovních dohod zřejmě dozná změn. Nezapomeňte na termín pro elektronické podání daňového přiznání.
Vydáno: 03. 04. 2024
Update je chytrý podcast, který vám během 15 minut vysvětlí novinky ze světa práva, daní, účetnictví a personalistiky. Představujeme vám jeho novou podobu a věříme, že si díky modernímu a intuitivnímu prostředí užijete poslech na maximum.
Vydáno: 29. 03. 2024
Prodáváme zboží na Slovensko a máme s odběratelem ujednáno, že nám může vrátit část neprodaného zboží. V takovém případě vystavujeme opravný daňový doklad v režimu reversecharge. Jak ovšem tuto situaci správně zachytit v intrastatu? Četl jsem sice manuál intrastatu, ale nevím, jestli jsem tomu dobře porozuměl. Čili správně vykázat jako přijetí zboží s kódem 21? V účetním programu však máme z důvodu OPD mínusové položky. Nejsem si jist, jestli ovšem produkt Celní správy InstatDesk dovoluje uvádět mínusové zápisy.
Vydáno: 28. 03. 2024
Sledujeme za vás: Start-upy v oblasti finančních inovací a decentralizovaných technologií podpoří Digitální regulatorní sandbox. Bankovní rada ČNB snížila úrokové sazby. Vláda schválila mechanismus valorizace minimální mzdy – pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy se bude používat zákonem daný vzorec. Vyšla nová interpretace NÚR I-49: Vykazování a oceňování cenin, která se týká např. poštovních známek, ale i jízdenek nebo vstupenek.
Vydáno: 27. 03. 2024
V měsíčním přehledu nové legislativy informujeme o vládním nařízení a vyhlášce týkající se mýtného. Vyšel také Finanční zpravodaj a několik informací na webu Finanční správy.
Vydáno: 24. 03. 2024
Sledujeme za vás: Vyhněte se nejčastějším chybám v daňových přiznáních. Finanční správa varuje před podvodnými telefonáty. Nová služba Finanční správy Předvyplnění daně z příjmu fyzických osob. O vydání formuláře A1 lze nově žádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
Vydáno: 20. 03. 2024
Sledujeme za vás: GFŘ upozorňuje na správný daňový režim pro nerealizované kurzové rozdíly. Na Koordinačním výboru byl s rozporem uzavřen příspěvek na téma výroba lihových výrobků. Kolkové známky bude možné využívat jen do konce letošního roku. Agentury práce musí prokázat svou bezdlužnost a doplatit kauci do 1. dubna.
Vydáno: 13. 03. 2024
Pojem ESG zní stále častěji nejen ve světě podnikání. Koho se vůbec týká a proč je pro firmy už teď zásadní, popisuje v rozhovoru doc. Ing. Hana Březinová, CSc.