Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani silniční, nařízení o zvýšení důchodů, nová sdělení k daňovým smlouvám ve Finančním zpravodaji a také změny v předpisech EU.
Vydáno: 23. 06. 2022
V návaznosti na velice vážnou mezinárodní situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině jsme shromáždili relevantní informace, které by pro vás mohly být užitečné ať už při řešení daňových otázek pomoci do zahraničí nebo například pobytu a práce cizinců u nás. Nechybí ani problematika posečkání daně včetně vzorů. Přidáváme také odkazy na další relevantní zdroje k této problematice. Informace průběžně aktualizujeme.
Vydáno: 12. 06. 2022
Dne 8. června 2022 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 142/2022 Sb. publikován zákon kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Vydáno: 08. 06. 2022
Již pátý ročník profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU, ve které se hledají nejlepší účetní a nejlepší účetní firmy v České republice, odstartoval ve středu 1. června 2022. V této soutěži, jež pořádá společnost WOLTERS KLUWER ČR, se vyhlašují a oceňují tři kategorie: ÚČETNÍ ROKU, ÚČETNÍ FIRMA ROKU a ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU. Stejně jako v minulých letech poskytují odbornou záštitu soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních ČR.
Vydáno: 01. 06. 2022
Máme radost z úspěchu českých hokejistů na Mistrovství světa 2022 v podobě bronzových medailí! A protože téměř každá životní událost má svoje daňové souvislosti, tak i sportovní výhry mají svůj daňový režim. Vybíráme tedy z obsahu DAUČ několik praktických příspěvků na téma zdaňování (nejen) sportovních výher, příjmů a uznatelnost souvisejících nákladů.
Vydáno: 29. 05. 2022
Dne 27. května 2022 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2022 Sb. publikován zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
Vydáno: 27. 05. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novely daňových zákonů a vyhlášek, novela vyhlášky k cestovním náhradám, pokyn č. GFŘ-D-57 a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 25. 05. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: sdělení o výpovědích mezinárodních smluv, informace ke zdanění kryptoměn, upozornění na spolupráci s ukrajinskou daňovou správou, informace o vytvoření aplikace pro podávání žádostí o prominutí sankčních úroků na DPH a také dvě novely EU směrnic, mj. i šesté směrnice v oblasti uplatňování daně ve výjimečných situacích. 
Vydáno: 25. 04. 2022
Publikovali jsme oblíbený výklad účtové osnovy od prof. Jiřího Strouhala v aktuálním znění. Srozumitelný text vás provede všemi účtovými třídami i jejich skupinami, objasní jejich použití na názorných příkladech a upozorní vás na nejčastější chyby, včetně daňových dopadů účetních operací.
Vydáno: 31. 03. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nových předpisech - například nařízení o zvýšení důchodů, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení DPH a záloh na silniční daň, informace MF k daňovým úlevám pro pomoc Ukrajině nebo k nejčastějším chybám v přiznání k DPFO. Upozorňujeme také na dvě novely nařízení EU.
Vydáno: 25. 03. 2022
Problematika zdaňování kryptoměn neboli virtuální měny je čím dál častěji diskutována v naší poradně a zabývají se jí také autoři našich článků.
Vydáno: 24. 03. 2022
Pro všechny naše uživatele zpřístupňujeme ZDARMA příspěvek objasňující, jak se novely zákona o daních z příjmů promítly do tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 22. 03. 2022
V období příprav na bezchybné podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2021 vám přinášíme aktuální užitečné informace, abyste si mohli být svými postupy při tomto náročném procesu vždy jisti.
Vydáno: 15. 03. 2022
Zpracování přiznání nemusí být vždy jen rutinní záležitostí. Nestandardní situace vašich klientů si proto můžete nechat posoudit v naší odborné poradně Otázky a odpovědi.
Vydáno: 15. 03. 2022
Víte, že si můžete do svého oblíbeného obsahu přidat naše téma "Změny v předpisech"? Sem dáváme všechny články, aktuality a oficiální sdělení týkající se novel nebo chystaných změn.
Vydáno: 03. 03. 2022
Právě jsme odemkli ZDARMA článek shrnující novinky, které je na počátku roku 2022 nutné zohlednit při vyúčtování roku 2021, a dále jednotlivé změny, které se používají od 1. 1. 2022, resp. v průběhu roku 2022.
Vydáno: 28. 02. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných informacích Finanční správy - týkají se především podávání daňových přiznání, ale i DPH a účetnictví.
Vydáno: 27. 02. 2022
Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme daňovými sankcemi v souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, změnami v DPH u cestovních služeb od 1. 1. 2022 nebo tématem oznamování změn registračních údajů správci daně.
Vydáno: 23. 02. 2022
Vybíráme zdarma nejen aktuální články, ale i odpovědi našich specialistů, v nichž řeší například nárok na odpočet při koupi klavíru pro zaměstnance, paušál na dopravu nebo slevy na daních z příjmů.
Vydáno: 27. 01. 2022
Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme zejména aktuálními změnami pro tento rok, a to celkovým přehledem daňových a účetních novinek, změnami ve mzdové oblasti nebo se podíváme na paušální daň za uplynulý rok 2021 a v roce 2022.
Vydáno: 25. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20