Aktuality

Update je chytrý podcast, který vám během 15 minut vysvětlí novinky ze světa práva, daní, účetnictví a personalistiky. Představujeme vám jeho novou podobu a věříme, že si díky modernímu a intuitivnímu prostředí užijete poslech na maximum.
Vydáno: 29. 03. 2024
Finanční správa v roce 2023 provedla 570 kontrolních úkonů v oblasti cen sjednaných mezi spojenými osobami (tzv. transfer pricing). Výsledkem bylo zvýšení daňového základu o 5,8 mld. Kč a snížení daňové ztráty o 1,2 mld. Kč, což vedlo k doměření daně u kontrolovaných subjektů ve výši 724 mil. Kč. Od roku 2014 bylo v této oblasti provedeno celkem 4 052 kontrol, které vyústily ve zvýšení daňového základu o cca 60 mld. Kč a v důsledku toho doměření daně ve výši 6,9 mld. Kč.
Vydáno: 27. 03. 2024
V měsíčním přehledu nové legislativy informujeme o vládním nařízení a vyhlášce týkající se mýtného. Vyšel také Finanční zpravodaj a několik informací na webu Finanční správy.
Vydáno: 24. 03. 2024
O blížící se Konferenci mezinárodní daňové optimalizace je velký zájem a kapacita sálu je téměř vyprodána. Pokud se tedy chcete na konferenci podívat prezenčně, je nejvyšší čas rezervovat si své místo!
Vydáno: 15. 03. 2024
Pojem ESG zní stále častěji nejen ve světě podnikání. Koho se vůbec týká a proč je pro firmy už teď zásadní, popisuje v rozhovoru doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Vydáno: 13. 03. 2024
Generální finanční ředitelství v souvislosti s novelou zákona č. 586/1998 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), provedenou zákonem č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačním balíčkem, účinným od 1. 1. 2024, upozorňuje, že Informace GFŘ k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu čj. 45965/13 (dále jen „Informace“) není relevantní pro daňový režim kurzových rozdílů podle § 23i a 23j zákona o daních z příjmů. Tato Informace byla vydána jako reakce na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu a upravovala primárně postup poplatníků do konce roku 2013.
Vydáno: 08. 03. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2024 ze dne 28. února 2024, který obsahuje Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie .
Vydáno: 28. 02. 2024
V měsíčním přehledu nové legislativy pro vás máme několik informací GFŘ, které se týkají: pravidel a přístupů ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty, principů stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků, způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky, žádostí o závazné posouzení sazby DPH. Dále došlo ke změnám v pravidlech či způsobech vyplácení důchodů: účastníkům odboje, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Vydáno: 27. 02. 2024
Buďte letos připraveni včas a podejte bezchybné přiznání k dani z příjmů za rok 2023. Všechny důležité informace k sestavení daňového přiznání jsme pro vás dali dohromady do následujícího přehledu, který budeme dál průběžně aktualizovat. Odborníci v naší expertní poradně jsou navíc připraveni poradit vám ve specifických případech.
Vydáno: 23. 02. 2024
Srdečně vás zveme na událost, která navazuje na předchozí tři úspěšné ročníky konference k transferovým cenám. Bude obsahově výrazně rozšířená a nese název Konference mezinárodní daňové optimalizace. Kde je hranice mezi legitimní daňovou optimalizací a daňovým trestným činem? Jak vnímají mezinárodní daňovou optimalizaci zákonodárci, správci daně a daňoví poradci? To a mnohem víc se dozvíte na naší konferenci!
Vydáno: 15. 02. 2024
Původní vládní návrh konsolidačního balíčku byl během legislativního procesu několikrát v oblasti zaměstnaneckých benefitů modifikován a protože dochází k poměrně významným změnám v této oblasti, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo dne 22. prosince 2023 na svých webových stránkách očekávanou metodickou informaci ke zdaňování benefitů od 1. ledna 2024, jejímž účelem je posílení právní jistoty poplatníků.
Vydáno: 14. 02. 2024
V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), lze požádat GFŘ o závazné posouzení ve třech oblastech.
Vydáno: 12. 02. 2024
Finanční správa sleduje v médiích informace o vývoji situace ohledně společnosti Liberty Ostrava, která je nejen velkým zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, ale i obchodním partnerem a často většinovým nebo jediným odběratelem služeb řady menších společností v regionu. Někteří dodavatelé a obchodní partneři této společnosti se již obrátili na finanční úřady s žádostmi o radu či pomoc v obavě z toho, že v důsledku druhotné platební neschopnosti nebudou schopní řádně a včas plnit své daňové povinnosti. Finanční správa proto předkládá následující praktickou informaci, jež shrnuje možnosti dodavatelů, které jim v tomto ohledu dávají daňové předpisy.
Vydáno: 08. 02. 2024
Téměř 8 tisíc hlasujících, 79 nominovaných a 10 vítězů. To jsou čísla, která stojí za prvním ročníkem soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023. Tato historicky první soutěž spojuje síly dvou již etablovaných profesních soutěží, a to Daňař & Daňová firma roku a Účetní roku. Vedle ocenění těch nejlepších z nejlepších je záměrem nového konceptu soutěže též zdůraznit jedinečnost a vzájemnou provázanost daňové a účetní profese.
Vydáno: 08. 02. 2024
Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.
Vydáno: 01. 02. 2024
Fyzická osoba (poplatník) si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče dohromady až do výše 48 000 Kč ročně.
Vydáno: 31. 01. 2024
Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí vydává pro právní jistotu poplatníků daně z neočekávaných zisků informaci ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s cílem publikovat východiska pro uplatňování správní praxe a předejít tím případným sporům v oblasti posuzování běhu a délky této lhůty.  
Vydáno: 26. 01. 2024
Souhrn legislativních změn přelomu roku je hodně obsáhlý a zahrnuje například: novelu formulářové vyhlášky novou vyhlášku k cestovním náhradám zákon o dorovnávacích daních novelu zákona o DPH týkající se evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích novelizaci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v souvislosti se zavedením funkční měny a dorovnávací daně novelu zákona o daních z příjmů s úpravou daňově podporovaných produktů spoření na stáří novelu zákona o DPH ve způsobu určení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodávek energií změny Českých účetních standardů pokyn GFŘ-D-63 (stanovení jednotných kurzů) informaci GFŘ k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách a další metodické informace k benefitům a DPH včetně tří novelizací evropských nařízení
Vydáno: 25. 01. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2024 ze dne 19. ledna 2024, který obsahuje Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022.
Vydáno: 19. 01. 2024
Ministerstvo financí zveřejnilo v pondělí 15. ledna dlouho očekávaný návrh zákona o účetnictví, který má nahradit ten stávající z roku 1991 a který by měl přinést soulad s mezinárodními zvyklostmi. Ministerstvo návrh zveřejnilo po zapracování všech připomínek, kterých bylo celkově uplatněno 991. Nyní je tento návrh připraven k předložení k projednání v orgánech Legislativní rady vlády, aby mohl být následně předložen Poslanecké sněmovně. S jeho účinností se předběžně počítá od 1. ledna 2025. Tématu se dále v komentáři věnuje Jiří Sedláček, certifikovaný auditor a expert v oblasti účetního a transakčního poradenství ze společnosti BDO.
Vydáno: 18. 01. 2024