Co přinesl daňový řád do úročení

Datum vydání: 22. 3. 2021 Autor: Rödl & Partner Praha

Přinášíme krátké připomenutí změn v oblasti úročení.

Víte, že po novele daňového řádu se v oblasti úročení například:

  • mění výše úroků, která se nyní odvozuje od občanskoprávních předpisů (například úrok z prodlení nově repo + 8 procentních bodů oproti dřívějším repo + 14 procentních bodů),
  • nepředepíše úrok, pokud nepřekročí 1 000 Kč (dříve 200 Kč),
  • zasílá vyrozumění o předpisu úroku, proti kterému se lze bránit námitkou (dříve odvolání proti platebnímu výměru),
  • povinně zasílá vyrozumění o výši nedoplatku (například úroku), pokud se jedná o nedoplatek, který má být poprvé vymáhán (ochrana před následky exekuce),
  • úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním datu splatnosti (dříve pátým pracovním dnem).

Mgr. Jakub Šotník

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

 

Aktuálně