Rödl & Partner

Nejvyšší správní soud vydal v průběhu loňského roku rozsudek, kterým se od 1. ledna 2023 mění doručení fikcí do datové schránky. Jedná se o příznivější úpravu pro příjemce datových zpráv, tedy běžné občany i daňové poplatníky, jimž se takto prodlouží lhůta automatického doručení datových zpráv, které si uživatel dosud neotevřel.
Vydáno: 07. 02. 2023
V souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí představila vláda s účinností od 1. ledna 2023 daň z neočekávaných zisků (windfall tax), za jejíž pomoci mají být mimořádně navýšeny příjmy do státního rozpočtu.
Vydáno: 13. 12. 2022
Přinášíme vám podrobný přehled možností vládní finanční pomoci s dopady aktuálních vysokých cen energií, a to jak pro domácnosti, tak i pro podniky.
Vydáno: 15. 10. 2022
S pandemií covidu došlo ke změně náhledu na home office. Spolu s tím vyvstala otázka náhrady za home office a jejích daňových konsekvencí. Názor finanční správy je, že náhradu poskytnout lze, ale pro čerpání daňově výhodného režimu je třeba řádně doložit kalkulaci náhrady, což představuje praktický problém.
Vydáno: 13. 10. 2022
Dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu týkajícím se daňové uznatelnosti reklamních nákladů a jejich prokázání je rozsudek, který se zabývá doložením reklamy realizované na LCD obrazovkách v nákupních centrech. Opětovně se potvrdilo, že daňový subjekt musí být schopen prokázat na základě výzvy správce daně nejen faktické uskutečnění reklamy, ale zároveň i deklarovaný rozsah poskytnuté reklamy.
Vydáno: 05. 10. 2022
Tornádo, které v červnu letošního roku zasáhlo několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, vyvolalo velkou míru solidarity. Na pomoc regionům zasaženým touto mimořádnou událostí se rozhodli přispět jak jednotlivci, tak celá řada právnických osob. Kdo musí být příjemcem daru a jaké další podmínky musí být splněny, aby bylo možné poskytnutý dar uplatnit u dárce jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů?
Vydáno: 13. 10. 2021
Nejvyšší správní soud posuzoval daňové dopady poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při přijetí do zaměstnání, jejichž bydliště se nachází v zahraničí.
Vydáno: 25. 03. 2021
Přinášíme krátké připomenutí změn v oblasti úročení.
Vydáno: 22. 03. 2021
Specifické ekonomické okolnosti způsobené pandemií Covid-19 a související vládní regulace velmi silně ovlivnily (nejen) v roce 2020 i oblast převodních cen.
Vydáno: 15. 03. 2021
Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. října 2020 schválila text interpretace I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.
Vydáno: 28. 12. 2020
Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.
Vydáno: 21. 12. 2020
Národní účetní rada dne 19. 6. 2020 schválila interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Ačkoliv je oblast věrnostních programů velmi rozšířená, doposud postrádala odpovídající explicitní úpravu v legislativě. Nová interpretace NÚR je tedy vhodnou a žádanou „metodickou“ pomůckou.
Vydáno: 25. 11. 2020
Přinášíme informace k projednávané novele ZDP - změny týkající se majetku. V rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů byly načteny také návrhy podporující podnikatele, a to formou zrychlení uplatňování výdajů na pořízení majetku do nákladů. Některé z nich jsou podporovány i ze strany MF.
Vydáno: 18. 11. 2020
Plátci DPH jsou zvyklí, že pokud pronajímají nemovitost jinému plátci k podnikatelským aktivitám, mohou na takový pronájem uplatnit DPH. Dobrovolné zdanění pronajímateli otevírá cestu k uplatnění nároku na odpočet ze všech souvisejících nakoupených vstupů, z nichž by jinak nárok na odpočet neměl.
Vydáno: 21. 10. 2020
V současnosti je Poslanecké sněmovně navrženo několik novel zákona o daních z příjmů. Věnovat se budeme novele, která má největší naději na schválení, a tou je vládní návrh novely zákona o daních z příjmů; poslanecký tisk 910.
Vydáno: 14. 10. 2020
Na konci srpna 2020 vláda schválila dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a spolu s tím i solidárního zvýšení daně. Vládní návrh počítá se zavedením klouzavé progresivní sazby daně ve výši 15 a 23 procent.
Vydáno: 07. 10. 2020
V reakci na útlum ekonomiky způsobený pandemií koronaviru byla schválena celá řada podpor a daňových úlev. Kromě daňových a procesních souvislostí je však zapotřebí vyřešit ještě oblast, které zatím tolik pozornosti věnováno nebylo. A tou je účetní zobrazení těchto podpor.
Vydáno: 26. 08. 2020
Po dlouhých průtazích v legislativním procesu byla konečně schválena novela zákona o DPH, která implementuje důležité změny týkající se přeshraničního obchodování se zbožím, tzv. Quick Fixes. Novela je účinná od 1. září 2020 a níže pro připomenutí stručně shrnujeme oblasti změn.
Vydáno: 26. 08. 2020
Pandemie koronaviru má na zaměstnavatele celou řadu dopadů, z nichž tentokrát vybíráme problematiku zaměstnanců, kteří nemohou pracovat kvůli péči o své děti. Musí zaměstnavatel nepřítomnost těchto zaměstnanců omluvit za situace, kdy již došlo k částečnému otevření škol a školek?
Vydáno: 05. 06. 2020
V rámci interních opatření a postupů, které musí obchodní společnosti přijímat v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření vlády proti současné epidemii COVID-19, nelze zapomínat ani na ty jejich významné souvislosti, které jsou spojeny se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Vydáno: 11. 05. 2020