Rödl & Partner Praha

Tornádo, které v červnu letošního roku zasáhlo několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, vyvolalo velkou míru solidarity. Na pomoc regionům zasaženým touto mimořádnou událostí se rozhodli přispět jak jednotlivci, tak celá řada právnických osob. Kdo musí být příjemcem daru a jaké další podmínky musí být splněny, aby bylo možné poskytnutý dar uplatnit u dárce jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů?
Vydáno: 13. 10. 2021
Nejvyšší správní soud posuzoval daňové dopady poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při přijetí do zaměstnání, jejichž bydliště se nachází v zahraničí.
Vydáno: 25. 03. 2021
Přinášíme krátké připomenutí změn v oblasti úročení.
Vydáno: 22. 03. 2021
Specifické ekonomické okolnosti způsobené pandemií Covid-19 a související vládní regulace velmi silně ovlivnily (nejen) v roce 2020 i oblast převodních cen.
Vydáno: 15. 03. 2021
Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. října 2020 schválila text interpretace I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.
Vydáno: 28. 12. 2020
Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.
Vydáno: 21. 12. 2020
Národní účetní rada dne 19. 6. 2020 schválila interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Ačkoliv je oblast věrnostních programů velmi rozšířená, doposud postrádala odpovídající explicitní úpravu v legislativě. Nová interpretace NÚR je tedy vhodnou a žádanou „metodickou“ pomůckou.
Vydáno: 25. 11. 2020
Přinášíme informace k projednávané novele ZDP - změny týkající se majetku. V rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů byly načteny také návrhy podporující podnikatele, a to formou zrychlení uplatňování výdajů na pořízení majetku do nákladů. Některé z nich jsou podporovány i ze strany MF.
Vydáno: 18. 11. 2020
Plátci DPH jsou zvyklí, že pokud pronajímají nemovitost jinému plátci k podnikatelským aktivitám, mohou na takový pronájem uplatnit DPH. Dobrovolné zdanění pronajímateli otevírá cestu k uplatnění nároku na odpočet ze všech souvisejících nakoupených vstupů, z nichž by jinak nárok na odpočet neměl.
Vydáno: 21. 10. 2020
V současnosti je Poslanecké sněmovně navrženo několik novel zákona o daních z příjmů. Věnovat se budeme novele, která má největší naději na schválení, a tou je vládní návrh novely zákona o daních z příjmů; poslanecký tisk 910.
Vydáno: 14. 10. 2020
Na konci srpna 2020 vláda schválila dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a spolu s tím i solidárního zvýšení daně. Vládní návrh počítá se zavedením klouzavé progresivní sazby daně ve výši 15 a 23 procent.
Vydáno: 07. 10. 2020
V reakci na útlum ekonomiky způsobený pandemií koronaviru byla schválena celá řada podpor a daňových úlev. Kromě daňových a procesních souvislostí je však zapotřebí vyřešit ještě oblast, které zatím tolik pozornosti věnováno nebylo. A tou je účetní zobrazení těchto podpor.
Vydáno: 26. 08. 2020
Po dlouhých průtazích v legislativním procesu byla konečně schválena novela zákona o DPH, která implementuje důležité změny týkající se přeshraničního obchodování se zbožím, tzv. Quick Fixes. Novela je účinná od 1. září 2020 a níže pro připomenutí stručně shrnujeme oblasti změn.
Vydáno: 26. 08. 2020
Pandemie koronaviru má na zaměstnavatele celou řadu dopadů, z nichž tentokrát vybíráme problematiku zaměstnanců, kteří nemohou pracovat kvůli péči o své děti. Musí zaměstnavatel nepřítomnost těchto zaměstnanců omluvit za situace, kdy již došlo k částečnému otevření škol a školek?
Vydáno: 05. 06. 2020
V rámci interních opatření a postupů, které musí obchodní společnosti přijímat v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření vlády proti současné epidemii COVID-19, nelze zapomínat ani na ty jejich významné souvislosti, které jsou spojeny se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Vydáno: 11. 05. 2020
Pandemie koronaviru (onemocnění COVID-19) a s ní spojená krizová opatření zásadním způsobem negativně postihují všechny oblasti života v České republice, včetně plnění smluvních závazkových vztahů mezi obchodními společnostmi.
Vydáno: 05. 05. 2020
Ministerstvo financí rozhodlo, že u některých druhů zboží odvodovou povinnost DPH plátcům promine. Jedná se o situace, kdy plátci DPH darují různé, v současnosti velmi potřebné druhy zboží, a z tohoto titulu jim obecně vzniká odvodová povinnost na DPH.
Vydáno: 05. 05. 2020