616/28.11.23 - Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst. 7 písm. c) a e) ZDP - vyloučení plnění ve formě vydání paměťové karty řidiče

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří; Tkáč, Radislav Vydáno:
616/28.11.23
Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst. 7 písm. c) a e) ZDP - vyloučení plnění ve formě vydání paměťové karty řidiče (umožňující obsluhu digitálního tachografu), kterou musí být řidič vybaven podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů z předmětu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti