Dokumenty

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021 Podání hlášení o provedeném zajištění daně za prosinec 2021 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (§ 38da ZDP) za rok 2021
Vydáno: 31. 01. 2022
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za 1. čtvrtletí 2022
Vydáno: 31. 01. 2022
Odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za leden 2021 (splatnost od 1. do 31. dne pro rok 2022)
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání (dílčí daňové přiznání) za rok 2022 Poslední den pro přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání k silniční dani a platba daně za rok 2021
Vydáno: 31. 01. 2022
Hlášení o splnění povinnosti o množství biopaliv podle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU a dovozní režim Oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2022 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2021 a za prosinec 2021 Kontrolní a souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2021 a za prosinec 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
 daňové přiznání za prosinec 2021 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
Vydáno: 25. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
Splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Vydáno: 24. 01. 2022
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za prosinec 2021 Odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2021
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za prosinec 2021 Odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2021
Vydáno: 20. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2022 ze dne 20. ledna 2022, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a pokyn č. GFŘ-D-53.
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání výkazu Intrastat elektronicky za prosinec 2021 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. ledna
Vydáno: 18. 01. 2022
Podnikatel podniká v chovu ryb a vede daňovou evidenci. Náklady uplatňuje ve skutečné výši. V roce 2021 mu byla přiznána neinvestiční dotace z operačního programu Rybářství. Na tuto dotaci vynaložil výdaje, které zaúčtoval jako daňově účinné, a příjem dotace zaúčtoval jako příjem daňový. Výdaje byly menší než příjmy. Je to takto daňově správně? V roce 2021 mu ministerstvo zemědělství přiznalo a vyplatilo náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami na rybách. Výdaje na likvidaci ryb a sanace rybníku byly menší než příjem od ministerstva zemědělství. Výdaje i příjem peněz byly zaúčtovány jako daňově uznatelné. Je to takto daňově správně?
Vydáno: 18. 01. 2022
Může nezisková organizace s hospodářskou činností uplatnit z jednoho řádného daňového dokladu pouze část z hodnoty DPH, když u ostatních položek nelze odpočet DPH z důvodu spadání do „nezisku“ uplatnit? Znamená to, že u jednotlivých položek při zaúčtování určujeme, zda z této položky „uplatnit DPH“, anebo „DPH neuplatnit“. Zaslechla jsem názor, že toto nelze praktikovat , protože FÚ vyžaduje uplatnit DPH jen z celé hodnoty. Pokud to lze, tak vyžadujeme doklady dva, ale např. u fakturace spotřeby PHM u desítek aut tento způsob vůbec nepřipadá v úvahu.  
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace. V rámci naší doplňkové činnosti (plátce DPH) vystavujeme faktury odběratelské - obědy pro cizí strávníky. DPH promítnu v kontrolním hlášení a daňovém přiznání ke dni vystavení faktury. Někteří naši odběratelé uhradí fakturu dlouho datu splatnosti, někdy až 2 měsíce. Zajímá mne, zda můžeme požadovat úrok z prodlení úhrady - tedy zda můžeme toto uvádět na vystavené faktuře pro případ, že by k tomuto mělo případně dojít. Jak případné úroky danit (pokud se daní)?
Vydáno: 18. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20