Dokumenty

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022 podání hlášení o zajištěné dani za květen 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za červen 2022 (splatnost od 1. do 30. dne pro rok 2022)
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně („zelená nafta“) za 1. čtvrtletí roku 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim za květen 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání a placení daně za květen 2022 kontrolní a souhrnné hlášení za květen 2022
Vydáno: 27. 06. 2022
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
Vydáno: 27. 06. 2022
daňové přiznání za květen 2022 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
Vydáno: 27. 06. 2022
splatnost daně z lihu za duben 2022
Vydáno: 24. 06. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Od 1. 9. 2021 jsme uzavřeli pracovní poměr s asistentem pedagoga na povinných 12 měsíců, tzn. do 31. 8. 2022. Jedná se o pedagogického pracovníka. Zaměstnanec však již nechce od zaří 2022 v zaměstnání pokračovat. Můžeme s ním uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru dnem 30. 6. 2022 rezpektive 31. 7. 2022? Pokud by mu trval pracovní poměr celý školní rok, tj. do 31. 8. 2022, neměl by dostatek dovolené na pokrytí července a srpna 2022 a žák, ke kterému je přidělen také do školy v červenci a srpnu nedochází, má prázdniny. 
Vydáno: 24. 06. 2022
Můžeme následující 2 typy reklamních předmětů považovat za daňově uznatelné? Obě varianty jsou v celkové hodnotě do 500 Kč bez DPH.   1) Samolepka na dveře s otevírací dobou, přičemž logo firmy dodavatele je umístěno ve spodní části a po nalepení rozvrhu zůstane na nelepivé části a nebude na dveřích. 2) Soubor 3 drobných dárků předávaných v ozdobném obalu, přičemž logo firmy dodavatele bude jen na tomto obalu.
Vydáno: 24. 06. 2022
Zákazník si u nás objednal výrobu vestavné skříně, včetně zabudování trezoru do skříně. Trezor jsme tudíž koupili a zabudovali do skříně. Jaká sazba DPH se má použít u trezoru? Lze fakturovat celkovou zakázku s 15% DPH - výroba a montáž vestavné skříně, včetně zabudovaného trezoru, nebo se musí trezor samostatně vyfakturovat s 21% DPH? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Klient si od společnosti MXX pronajal nový automobil. MXX jako pronajímatel uzavřel s mým klientem jako nájemcem „smlouvu o opčním leasingu". Je zde stanovený splátkový kalendář na 48 měsíců - pořizovací cena vozidla je 899 000 Kč bez DPH. Souhrn všech budoucích zaplacených splátek je 801 000 Kč bez DPH (cca 98 000 Kč by zbývalo k doplatku a klient by si za tuto cenu mohl následně automobil odkoupit). Dále mám fakturu na samotné vozidlo, kde jako objednavatel je můj klient a zákazník je firma MXX. Jak se k této smlouvě postavit z hlediska DPH? Mám účtovat měsíční splátky a odpočty DPH, nebo se řeší 1× jako nákup majetku na ř. 47 (na faktuře je uveden zákazník MXX). Na helpdesku MXX mi bylo sděleno, že si mám účtovat měsíční splátky s odpočty DPH.
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel, neplátce DPH, chce koupit starší vrtulník od norského občana (nepodnikatele, osoby neregistrované k dani v žádném členském státu, Norsko není v EU). Vrtulník se nachází v Česku a je zde také registrován a používán. Jeho cena má být zhruba 1 850 000 Kč. Jak se má správně postupovat z hlediska DPH? Pokud by šlo zboží z Norska (třetí země) dovozem do Česka, zřejmě by DPH bylo řešeno spolu s proclením. To ale nebude tento případ. Jak se bude v tomto případě DPH řešit? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Český plátce DPH poskytl službu neziskové organizaci z Bosny. Jde o zážitkový střelecký balíček, určený pouze pro zaměstnance této konkrétní firmy. Součástí balíčku je i ubytování, strava a doprava. V § 9 ZDPH je uvedeno, že pokud jde o osobu povinnou k dani, je místo plnění ve třetí zemi, pokud jde o osobu nepovinnou k dani, pak je místo plnění v ČR. Jak rozklíčovat u neziskovky, zda je nebo není povinná k dani, tedy zda provádí nějakou ekonomickou činnost, nebo ne? Neziskovka nám poskytla pouze název a adresu, nemáme žádné IČO nebo DIČ. Znamená to tedy, že není osobou povinnou k dani? Pokud by byla povinná k dani, pak bude DPH 0 %? A vztáhlo by se to na celé plnění, anebo je třeba vyjmout ubytování a stravování, které má vždy místo plnění v zemi poskytnutí, tj. v ČR a zdanit tuto část 21 %? Pokud je neziskovka nepovinná k dani, pak bude vše s 21 %?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH), zprostředkovává prodej investičního zlata, stříbra a platiny. Zlato je osvobozené bez nároku na odpočet dle § 92 zákona o DPH. Stříbro a platina nikoliv. Ze všech činností překročil obrat 1 milion Kč. Otázka zní, počítá se plnění za zprostředkování prodeje zlata do obratu DPH? Není to plnění osvobozené bez nároku na odpočet uvedené v § 4a zákona o DPH (podle § 54 až § 56a zákona o DPH), ale podle § 92 zákona o DPH. Má povinnost se registrovat jako plátce DPH?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel koupil osobní auto, předložil mi kupní smlouvu a chce uplatňovat paušální výdaj 4 000 Kč měsíčně. Zjistila jsem, že není zapsaný v technickém průkazu, převod zajistí co nejdříve. Můžu mu uplatnit měsíční paušál od podpisu smlouvy nebo až od přepisu v technickém průkazu?
Vydáno: 24. 06. 2022
Zaměstnanci poškodili plynové vedení. Firma nám vystavila fakturu za opravu - je tento náklad daňový? Škoda jim nebyla připsána k úhradě.
Vydáno: 24. 06. 2022
Zavádíme do provozu progresivní úkolovou mzdu, tj. při plnění norem mají všichni stejné podmínky. Norma splněna na: 80 %, 100 %, 120 %, Úkolová sazba: 80, 100, 120. Nejsme si jisti ve dvou oblastech: 1. Přesčasy Zaměstnanci mají nárok na proplácení přesčasů stejně jako u časové mzdy? 2. Hrubá mzda za normominutu - proplacení případných víceprací či prostojů. Na začátku tj. při zavedení úkolové mzdy - musí mít nastaveno všichni stejně nebo můžeme nastavit dle stávajících tarifů a osobního ohodnocení? Na toto navazuje otázka, zda se tyto náhrady v průběhu tj. po zavedení úkolové mzdy odvíjí se od skutečně vyplacených mezd podle norem (nebo pokud lze na začátku nastavit rozdílně, z takto nastavených tarifů a osobního ohodnocení?).
Vydáno: 24. 06. 2022
Pojištěnci vznikl nárok na invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu a ten byl také přiznán. Ke dni vzniku nároku na starobní důchod nezískal ale potřebnou dobu důchodového pojištění a starobní důchod tak přiznán nebyl. Může dosažením věku 65 let s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. očekávat přiznání starobního důchodu? Invalidita bude trvat a je následkem pracovního úrazu. Kdyby pojištěnec nebyl invalidní z důvodu pracovního úrazu, ale z jiného důvodu, musel by pro přiznání starobního důchodu s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. splnit k 65. roku věku obvyklé podmínky pro přiznání invalidního důchodu, co se potřebné doby důchodového pojištění týče (5 let v posledních 10 letech/10 let v posledních 20 letech)?
Vydáno: 24. 06. 2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak rozvrhnout směny při 37,5 hod /týdně. Bude se pracovat na 12 hod. směny. Kolik 12 hod směn za sebou může být maximálně?
Vydáno: 24. 06. 2022
+ Zobrazit dalších 20