571/27.01.21 - Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Šejvlová, Aneta; Pačesný, Václav Vydáno:
571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál
Ing.
Václav
Pačesný,
daňový poradce č. osv. 2987
Ing.
Aneta
Šejvlová,
daňový poradce č. osv. 5570
Použité zkratky:
SDEU -
Soudní dvůr Evropské unie zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
1. Účel příspěvku
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně
kompenzace
ze strany zákazníka za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu.
2. Popis situace
Výrobce zboží (dále jen „Prodá