418/18.12.13 - Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely § 24 odst. 14 zákona o daních z příjmů

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Hronek, Karel Vydáno:
418/18.12.13 Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely § 24 odst. 14 zákona o daních z příjmů
Ing.
Karel
Hronek
daňový poradce, č. osvědčení 4071
PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN
1. Popis problému
Právnická osoba nakupuje a vymáhá soubory pohledávek z úvěrů a splňuje definici poplatníka, jehož hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek podle ustanovení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů