399/24.04.13 - Náklady spojené se získáním investiční dotace

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Nesrovnal, Jiří; Machala, Otakar Vydáno:
399/24.04.13 Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing.
Otakar
Machala
daňový poradce č. osv. 2252
Ing.
Jiří
Nesrovnal
daňový poradce č. osv. 1757
1. Úvod - popis problematiky
<