375/11.07.12 - Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Březinová, Hana; Novotný, Radek Vydáno:
375/11.07.12 Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c
Předkládají: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., auditorka č. osv. 968
Ing. Radek Novotný, daňový poradce ev.č. 2986
1. Úvod
Stále narůstající objem insolvenčních řízení má za důsledek potřebu interpretov