565/09.09.20 - Daňové aspekty uhlíkových kreditů

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Hájek, Jan Vydáno:
565/09.09.20
Daňové aspekty uhlíkových kreditů
Ing. Bc.
Jan
Hájek,
MBA, DiS.
daňový poradce, č. osv. 4503
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění daňových aspektů tzv. uhlíkových kreditů (aj. carbon credits1) ). V současné době se některé společnosti začínají více zaměřovat na environmentálně šetrnější modely podnikání spočívající nejenom v úpravách stávajících výrobních postupů s cílem snížení množství vypouštěných emisí, ale rovněž pořizováním služeb spočívajících v kompenzaci dopadu do životního prostředí třetí stranou. Jelikož aktuálně platná právní úprava neupravuje režim shora uvedeného plnění
expressis verbis
, je vhodně projednat tuto problematiku v rámci Koordinačního výboru.
1 Popis problému
Uhlíkové kredity představují tržně akceptovanou formu
kompenzace
uhlíkové stopy vytvořené konkrétní společností (dále jen "poplatníkem"). Ekonomickou podstatou uhlíkových kreditů je dodání certifikátů na konkrétní množství emisí jejich vydavatelem poplatníkovi na straně jedné, a následné poskytnutí finanční podpo